Ogłoszenia

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (por. Łk 10, 25-37).

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2019-03-16 16:39 Odsłon: 95

Przewodnik po Biblii – część CLV

Księga Psalmów (cz. XXIII)

Księga 4

Psalm 90 Znikomość człowieka

Tytuł wiąże psalm z Mojżeszem, który musiał często doznawać podobnych uczuć w czasie wielu lat wędrówki przez pustynię. Eklezjastes także podziela ten stan ducha psalmisty.

Wieczny Bóg (1-4) i człowiek – słaby jak źdźbło trawy (5-6). Jego życie jest krótkie i w dodatku przebiega  w strachu przed sądem Bożym (7-10). Psalmista odwołuje się do litości Boga, aby przywrócić człowiekowi radość i szczęście (13-17).

Psalm 91 Ufność i pokój w Bogu

W tym psalmie głos pocieszenia (1-13) i głos Boga (14-16) przemawiają do człowieka wiary. Pod opieką Boga nic mu nie grozi: ani człowiek, ani zwierzę, ani w dzień, ani w nocy; ani wojna, ani choroba. (Nie znaczy to, że jego życie będzie usłane różami, inaczej bowiem w. 15 byłby tu nie na miejscu.)

w. 11-12: Szatan cytował te wersety, kiedy kusił Jezusa (Łk 4, 9-12). Jezus jednak nie musiał sprawdzać prawdziwości słów Boga ani też nie przyszedł na świat, żeby wybrać najłatwiejszą drogę.

Psalm 92 Pieśń na dzień szabatu

Wdzięczność pełna radości, której towarzyszy muzyka i śpiew, za wszystko co Bóg uczynił (6-10), za dobroć okazywaną każdemu człowiekowi i całemu swojemu ludowi (11-16).

Psalm 93 „Pan króluje”

- wieczny, wszechmocny; Jego prawa i świętość są niezmienne.

Psalm 94 Sprawiedliwość Boża

Punktem wyjścia jest złoczyńca: jak bardzo zasługuje na sąd Boga i jak wielka jest jego głupota (1-11)! Ale później psalmista zaczyna myśleć o Bogu i, chociaż całkowicie nie pozbywa się myśli o zemście, opiewa pomoc, miłość i błogosławieństwa, jakich Bóg nie szczędzi swojemu uciśnionemu narodowi (12-22).

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997r.)

 

aktualizowano: 2019-03-16 16:39
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone