Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2 dni temu, 2018-03-17 Odsłon: 30

Przewodnik po Biblii - część CL

Ezd 7-10 POWRÓT EZDRASZA DO JEROZOLIMY

Artakserkses jest przychylnie usposobiony do Żydów, a Ezdrasz, uczony i nauczyciel (w prostej linii potomek arcykapłanów), otrzymuje oficjalne zezwolenie na nauczanie Prawa i mianowanie sędziów w swojej ojczyźnie, składanie ofiar i upiększanie świątyni. (Osobiste pamiętniki Ezdrasza napisane w języku hebrajskim, zaczynają się od wersetu 27.)

w. 9: Podróż (1440 km) trwała cztery miesiące.

8 Lista powracających z Ezdraszem

W grupie Ezdrasza (liczącej ponad 1700 osób) byli kapłani, zwykli ludzie i niewielu lewitów, którzy wracali niechętnie. Nieśli ze sobą dary znacznej wartości. Ezdrasz wyruszał w podróż długą i niebezpieczną w burzliwych czasach. Publicznie manifestując swoją wiarę w opatrzność Bożą, nie może nawet prosić króla o eskortę! Jego modlitwa jest szczera i Bóg wynagradza mu jego wiarę własnym bezpiecznym przewodnictwem.

Satrapowie (36): zwykle przypadał tylko jeden satrapa na każdą satrapię czy prowincję.

9-10 Problem małżeństw mieszanych

Po powrocie kapłani i lewici, władcy i zwykli ludzie zawierali małżeństwa z poganami z  otaczających ich ludów, co było zabronione przez Prawo Boże (Pwt 7, 1-5), i to nie z powodu uprzedzeń rasowych, ale dlatego, że prowadziło to do bałwochwalstwa. Właśnie praktyka zawierania małżeństw mieszanych była główną przyczyną upadku narodu w czasach monarchii. Ale nawet okropności klęsk i wygnania nie otworzyły ludziom oczu na zgubne konsekwencje ich postępowania. Nic dziwnego, że wiadomość o ich praktykach do głębi wstrząsnęła Ezdraszem. Jego publicznie wyrażone utożsamienie się z winowajcami i pełna żalu modlitwa pobudziły naród do szybkiego działania, pomimo deszczowej i zimnej pory roku (grudzień, 10,9). Przykład Ezdrasza ratuje cały naród od zagłady. Wina za nieszczęście zerwanych małżeństw nie obciąża Ezdrasza, ale mężczyzn znajdujących się na liście podanej w 10, 18-44, którzy zawarli małżeństwa wbrew Prawu Bożemu. Niektórzy z nich (jak wynika z

Ma 2, 10-16) zerwali nawet wcześniej małżeństwa zawarte z żydowskimi żonami, żeby poślubić poganki. Zob. też Ne 13.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

 

 

aktualizowano: 2 dni temu, 2018-03-17
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone