Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-03-17 21:59 Odsłon: 177

Przewodnik po Biblii - część CL

Ezd 7-10 POWRÓT EZDRASZA DO JEROZOLIMY

Artakserkses jest przychylnie usposobiony do Żydów, a Ezdrasz, uczony i nauczyciel (w prostej linii potomek arcykapłanów), otrzymuje oficjalne zezwolenie na nauczanie Prawa i mianowanie sędziów w swojej ojczyźnie, składanie ofiar i upiększanie świątyni. (Osobiste pamiętniki Ezdrasza napisane w języku hebrajskim, zaczynają się od wersetu 27.)

w. 9: Podróż (1440 km) trwała cztery miesiące.

8 Lista powracających z Ezdraszem

W grupie Ezdrasza (liczącej ponad 1700 osób) byli kapłani, zwykli ludzie i niewielu lewitów, którzy wracali niechętnie. Nieśli ze sobą dary znacznej wartości. Ezdrasz wyruszał w podróż długą i niebezpieczną w burzliwych czasach. Publicznie manifestując swoją wiarę w opatrzność Bożą, nie może nawet prosić króla o eskortę! Jego modlitwa jest szczera i Bóg wynagradza mu jego wiarę własnym bezpiecznym przewodnictwem.

Satrapowie (36): zwykle przypadał tylko jeden satrapa na każdą satrapię czy prowincję.

9-10 Problem małżeństw mieszanych

Po powrocie kapłani i lewici, władcy i zwykli ludzie zawierali małżeństwa z poganami z  otaczających ich ludów, co było zabronione przez Prawo Boże (Pwt 7, 1-5), i to nie z powodu uprzedzeń rasowych, ale dlatego, że prowadziło to do bałwochwalstwa. Właśnie praktyka zawierania małżeństw mieszanych była główną przyczyną upadku narodu w czasach monarchii. Ale nawet okropności klęsk i wygnania nie otworzyły ludziom oczu na zgubne konsekwencje ich postępowania. Nic dziwnego, że wiadomość o ich praktykach do głębi wstrząsnęła Ezdraszem. Jego publicznie wyrażone utożsamienie się z winowajcami i pełna żalu modlitwa pobudziły naród do szybkiego działania, pomimo deszczowej i zimnej pory roku (grudzień, 10,9). Przykład Ezdrasza ratuje cały naród od zagłady. Wina za nieszczęście zerwanych małżeństw nie obciąża Ezdrasza, ale mężczyzn znajdujących się na liście podanej w 10, 18-44, którzy zawarli małżeństwa wbrew Prawu Bożemu. Niektórzy z nich (jak wynika z

Ma 2, 10-16) zerwali nawet wcześniej małżeństwa zawarte z żydowskimi żonami, żeby poślubić poganki. Zob. też Ne 13.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

 

 

aktualizowano: 2018-03-17 21:59
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone