Ogłoszenia

     W związku z nowymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi planujemy dodatkowy, wcześniejszy termin Pierwszej Komunii Świętej na niedzielę 21.06. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci komunijnych, którzy zdecydują się na ten termin w przyszłą niedzielę 07.06 po Mszy św. o godz. 13:00. Przypominamy, że uroczystości Komunijne zaplanowane na 20.09 i 27.09 pozostają  bez zmian.
    W czwartek 11.06 Uroczystość Bożego Ciała – Msze św. według porządku niedzielnego. Planujemy procesje Eucharystyczne wokół kościoła po Mszach Świętych do południa.
czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2020-05-23 Odsłon: 31

Przewodnik po Biblii – część CXCIII

Księga Izajasza (cz. XI)

 

22 Jerozolima, „Dolina Widzenia”

Jerozolima była bazą Izajasza, miejscem gdzie miał widzenia. Miasto płożone jest wśród dolin i gór, i prorok miał chyba na myśli określone miejsce. Pomimo odroczenia sądu za czasów Ezechiasza (rozdz. 36-37), Izajasz zapowiada przyszłe zniszczenie Jerozolimy. (Nabuchodonozor II, król Babilonu, ostatecznie zdobył miasto po straszliwym oblężeniu w 587 r. przed Chr. Mury miasta obalono, świątynia została zniszczona.) Reakcja ludności w obliczu klęski była różna: od szalonej aktywności do skrajnego eskapizmu (8-13). Wersety 15nn. Odnoszą się do czasów Izajasza. Szebna, wysoki urzędnik na dworze  Ezechiasza (36, 3), ma być zdegradowany, a jego miejsce zajmie Eliakim. Okaże się on jednak niezdolny do radzenia sobie ze swoimi dworakami i jego władza będzie kontrolowana.

Elam… Kir (6): tereny przygraniczne imperium asyryjskiego, które dostarczały rekrutów dla wojska.

Dom Lasu (8): arsenał; zob. 1 Krl 7, 2; 10, 17.

w. 9-11: Każde miasto musiało sobie zapewnić zaopatrzenie w wodę na wypadek oblężenia. Zob. 2 Krn 32 na temat kanału Siloe, który był zbudowany przez Ezechiasza.

23 Tyr

Tyr (dzisiejszy Sur w Libanie) dominował w handlu morskim we wschodniej części Morza Śródziemnego, przez długie stulecia. Jego kolonie, z których Cypr był najbliższą, były rozsiane po całym ówczesnym świecie. Kupcy z Tyru zapuszczali się aż na Ocean Indyjski i kanał La Manche. Handlowano głównie zbożem egipskim (3). Tyr był miastem zepsutym przez własne bogactwo i powodzenie, i Izajasz ostrzega przed zbliżającym się końcem. Mówił prawdę. W 722 r. przed Chr.

Miasto dostało się w ręce Saragona, króla Asyrii. W 701 r. władca Tyru uciekł przed Sennacherybem na Cypr. Po upadku Asyrii Tyr odzyskał swoja potęgę, ale znowu ją stracił za sprawą Babilończyków.

Tarszisz (6): Tartessos w Hiszpanii albo Tars w Cylicji

Chaldejczycy/Babilończycy: Chaldea była częścią południowej Babilonii, ale odkąd królowie chaldejscy zaczęli panować w Babilonie, określenie to przeszło na królestwo babilońskie jako całość.

Siedemdziesiąt lat (15): prawdopodobnie okrągła liczba oznaczająca czas trwania jednego życia.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2020-05-23
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone