Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-11-25 23:09 Odsłon: 258

Przewodnik po Biblii - część CXLI

2 Krn 6, 12-42 Modlitwa Salomona

Odwiedziny królowej Saby

Zob. komentarz do 1 Krl 8. Uzasadnieniem tej i wszelkiej innej modlitw, jest fakt, że obietnice Boga są w pełni godne zaufania. Prośby natomiast opierają się na innej wiedzy o Bogu: na Jego miłości do swojego ludu; na Jego absolutnych normach moralnych; na Jego gotowości do wysłuchania i przebaczenia tym, którzy naprawdę zaniechali swoich grzechów.

w. 41-42: Swobodny cytat z Ps 132, 8-10.

7 Uroczystość poświęcenia; rozmowa Boga z Salomonem

Zob. komentarz do 1 Krl 8-9. Ogień pochłania ofiarę na znak obecności i aprobaty Bożej. Po trwających siedem dni uroczystościach rozpoczęło się Święto Namiotów, które także trwało przez cały tydzień i które zakończyło się uroczystym zebraniem, po czym wszyscy rozeszli się do domów (zob. wyjaśnienie w 1 Krl 8, 65-66).

w. 11-22: Bóg spełnia wszystkie prośby Salomona. W zamian jednak żąda wierności i posłuszeństwa.

8 Budowlane i handlowe przedsięwzięcia Salomona

Zob. komentarz do 1 Krl 9, 10nn.

w. 2: Miasta wymienione w 1 Krl 9, 10-14, odzyskane od Hirama przez Salomona.

w. 10: 250 urzędników i 3600 kierowników (2, 17) to razem tyle samo co 550 urzędników i 3300 kierowników w 1 Krl 9, 23; 5, 30

Nakaz Mojżesza (13): święta, zob. Kpł 23; ofiary, Kpł 1-7.

w. 14: instrukcje Dawida podane są w 1 Krn 23-26.

9, 1-12 Odwiedziny królowej Saby

Zob. komentarz do 1 Krl 10. Kronikarz zamieszcza opis tych odwiedzin, ponieważ potwierdzały one wielką sławę i reputację Salomona.

9, 13-31 Bogactwo i chwała Salomona

Zob. komentarz do 1 Krl 10, 14-29.

w. 21: „Okręty, które... pływały do Tarszisz” – Tartessos w Hiszpanii albo Tars w Cylicji, ale to mało prawdopodobne. Chodzi raczej o flotę dalekomorską, jak w 1 Krl 10, 22.

Proroctwo Achiasza (29): to źródło jest zaginione, ale dwa proroctwa Achiasza są wspomniane w 1 Krl 11 i 14.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: 2017-11-25 23:09
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone