Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-02-22 21:40 Odsłon: 152

Przewodnik po Biblii - część CXLVII

Nowa nadzieja

2 Krn 36, 1-4 Joachaz

Zob. też 2 Krl 23, 31-35. Zob. komentarz do 35, 20.

36, 5-8 Jojakim

Zob. też 2 Krl 23, 36-24, 7.

Jojakim zaczął jako marionetka Egiptu, skończył zaś jako więzień w Babilonie.

36, 9-10 Jechoniasz (Jojakin)

Zob. też 2 Krl 24, 8-16. Zaledwie po trzech miesiącach rządów Jechoniasz został pozbawiony tronu i uprowadzony do Babilonu. (Kiedy został królem miał 18 lat, a nie 8; Sedecjasz był jego stryjem.)

36, 11-21 Sedecjasz; zburzenie Jerozolimy

Zob. też 2 Krl 24, 18-25. 30. Bóg udzielił Sedecjaszowi i narodowi wielu ostrzeżeń przez Jeremiasza i innych proroków, ale wszystkie zostały zignorowane. Sąd Boży oznaczał śmierć albo wygnanie całego narodu. Wygnanie trwało aż do chwili, kiedy imperium babilońskie zostało podbite przez Persów.

Szabat (21): Kronikarz sugeruje, że szabaty nie były zachowywane za czasów monarchii. Zob. Kpł 25, 1-7; 26, 34-35.

36, 22-23 Nowa nadzieja

Kiedy Księga Ezdrasza została oddzielona od Ksiąg Kronik, fragment ten pozostawiono na końcu 2 Księgi Kronik i powtórzono na początku Księgi Ezdrasza. Księgi Kronik nie mogły zakończyć się na wersecie 21. Bóg nie porzucił całkowicie swojego narodu. Jeremiasz wypowiedział palące słowa Bożego sądu i potępienia, ale mówił także o trwałej miłości Boga do swojego wygnanego narodu i o mającym nastąpić powrocie do Jerozolimy (Jr 24, 4-7).

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2018-02-22 21:40
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone