Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-02-17 20:33 Odsłon: 205

Przewodnik po Biblii - część CXLVI

2 Krn 33, 1-20 Złe rządy Manassesa

Zob. też  2 Krl 21, 1-18. Przez większą część okresu swojego panowania Manasses był jednym z najgorszych królów Judy, odpowiedzialnym za zbezczeszczenie świątyni i składanie ofiar z ludzi. Kronikarz pisze jednak o jego nawróceniu, o czym nie wspominają Księgi Królewskie. Być może Manasses był wmieszany w bunt Assurbanipala, króla-wasala Babilonu, i po zwycięstwie Assurbanipala był wezwany do zdania sprawy ze swojego postępowania. Bóg odpowiedział na rozpaczliwą modlitwę króla; uwolnienie i powrót zmieniły Manassesa, ale naród trwał w grzechu.

w. 6: Dolina Gehenny.

Haki (11): Asyryjczycy przewlekali przez nozdrza wziętych do niewoli królów haki albo kółka.

33, 21-25 Amon

Zob. też 2 Krl 21, 19-26. Amon panował dwa lata (642-640). Brał zły przykład z Manassesa i zginął z rąk dworzan.

34 Jozjasz: ostatni i największy reformator Judy

Zob. też 2 Krl 22-23. Jozjasz profanuje i niszczy miejsca i przedmioty kultu pogańskiego i odnawia świątynię. W czasie jego rządów zostaje odnaleziona księga Prawa i w narodzie pojawiają się oznaki prawdziwej skruchy. Pomimo przykładu króla, odzew narodu jest jednak słaby i zbyt późny, żeby odwrócić sąd Boży. Między relacjami w Księgach Królewskich i Księgach Kronik zaznaczają się pewne różnice, głównie dotyczące kolejności wydarzeń, ale żaden z autorów nie uważa chronologii za najważniejszą. Prawdziwe znaczenie wydarzeń tkwi w nauce, jaką przekazują.

w. 3: Potęga Asyrii załamała się i hordy Scytów atakowały ja od północy; dzięki temu Jozjasz mógł z czasem pozwolić sobie na politycznie niebezpieczny krok oczyszczenia swego kraju z asyryjskich bogów.

35 Pascha Jozjasza; tragiczny koniec jego panowania

Zob. 2 Krl 23, 21-30. Pascha była zaniedbywana za czasów monarchii. Teraz jej obchodzenie stało się punktem kulminacyjnym reformy. Naród pamięta swoje wyzwolenie z niewoli egipskiej – jakże krótki czas dzieli go od drugiej niewoli, tej w Babilonii.

w. 20: Necho w 609 r. przed Chr. spieszył na północ z pomocą Asyrii walczącej z Babilonem. W drodze powrotnej pozbawił tronu i uprowadził następcę Jozjasza, Joachaza. W 605 r. przed Chr. został pokonany przez Nabuchodonozora, króla Babilonii, pod Karkemisz.

Jeremiasz (25): tren proroka nie zachował się.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: 2018-02-17 20:33
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone