Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-02-10 19:51 Odsłon: 146

Przewodnik po Biblii - część CXLV

Reformy Ezechiasza

2 Krn 30  Uroczyste odprawienie Paschy

Samaria znalazła się pod władzą Asyrii za rządów Achaza (kiedy Ezechiasz był współrządcą) – zob. 2 Krl 17. Większość Izraelitów została uprowadzona do niewoli, a ich kraj zasiedlony przez obcą ludność. Ezechiasz zaprasza tę garstkę pozostałych Izraelitów do wzięcia udziału w święcie razem z mieszkańcami Judy (9). Pomimo słabego odzewu ze strony Izraelitów, była to najbardziej uroczysta Pascha od czasów Salomona. Powszechna radość była tak wielka, że święto przedłużyło się o dodatkowy tydzień.

w. 3: Zazwyczaj Pascha rozpoczynała się czternastego dnia pierwszego miesiąca, ale Lb dopuszcza późniejszą datę.

w. 15: Wielu kapłanów i lewitów niechętnie odnosiło się do zreformowanego kultu (29, 34).

w. 19: Kronikarz, który przywiązywał wielką wagę do właściwych form kultu, wyraźnie daje do zrozumienia, że najważniejsza jest postawa serca.

31 Podjęcie funkcji przez kapłanów; składanie dziesięcin i ofiar

Przywrócono dawne prawa dotyczące kultu i utrzymania kapłanów. Ilość produktów złożonych z tytułu dziesięcin zaskoczyła wszystkich. Dołożono wszelkich starań, żeby owe dobra zostały właściwie rozdzielone.

w. 7: Ludzie składali dziesięciny począwszy od żniw w maju/czerwcu, aż do końca zbioru owoców i winorośli we wrześniu/październiku.

32 Najazd Sennacheryba

Zob. też 2 Krl 18-19. Asyryjczycy zrównawszy z ziemią Królestwo Północne, niepokoją swoimi napadami Judę, która przejawiała oznaki niezależności. Sennacherybowi nie udaje się jednak zdobyć Jerozolimy. Kronikarz tłumaczy to faktem, że w sytuacji kryzysu król Judy pokładał swoje zaufanie wyłącznie w Bogu.

w. 12: Asyryjski poseł nie zrozumiał reform Ezechiasza.

w. 18:  Mówili po hebrajsku. Prości ludzie nie rozumieliby języka aramejskiego, który był językiem dyplomatycznym.

w. 31: Zob. 2 Krl 20, 12. „Bóg opuścił go”: Ezechiasz demonstruje swoje skarby z bezrozumną pychą.

Kanał Ezechiasza

Ezechiasz, chcąc zapewnić zaopatrzenie w wodę w przypadku najazdu obcych wojsk, połączył kanałem źródło Gichon z sadzawką Siloam. Kanał liczy ponad 620 m długości i wije się zakolami, wykorzystując konfigurację skalnego podłoża.

W 1880 r. chłopiec kąpiący się w sadzawce Siloam znalazł inskrypcję, która brzmi:

„Oto historia drążenia kanału. Kiedy kamieniarze uderzali kilofami, jeden naprzeciw drugiego, i kiedy pozostało jeszcze trzy łokcie skały do przebicia, usłyszano głos człowieka, który wołał swojego towarzysza, ponieważ zobaczył szczelinę (?) po prawej stronie… I w dniu przebicia się przez skałę kamieniarze drążąc ścianę spotykali się jeden naprzeciw drugiego, kilof naprzeciw kilofa. I wtedy popłynęła woda ze źródła do sadzawki, na długości 1200 łokci, a wysokość skały ponad głowami kamieniarzy wynosiła 100 łokci (łokieć = 0,45 m).

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: 2018-02-10 19:51
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone