Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-11-18 12:04 Odsłon: 233

Przewodnik po Biblii - część CXL

2 Krn 1-9 Rządy Salomona

Zbudowali świątynię jako dom dla Boga

1 Salomon umacnia swoją władzę

Zob. komentarz do 1 Krl 3, 1-10.

Szefela (15): region niskich wzniesień między Judeą a nadmorską równiną Filistei.

2 Umowy handlowe z Huramem o dostarczenie materiałów do budowy świątyni

Zob. komentarz do 1 Krl 5.

Huram-Abi (12): w innych miejscach Huram albo Hiram.

3 Budowa świątyni

Zob. komentarz do1 Krl 6-7.

Góra Moria (1): na górze w kraju Moria Abraham miał złożyć ofiarę z Izaaka (Rdz 22, 2).

Parwaim (6): okolice bliżej nie znane; może w Arabii.

Zasłona (14): sanktuarium, w którym przechowywano Arkę, było oddzielone tą zasłoną od górnej części budynku.

4-5, 1 Sprzęty świątynne

Zob. komentarz do 1 Krl 7.

3000 bat (5): 66000 litrów. 1 Krl 7, 26 podaje 2000 bat, to znaczy około 44000 litrów. Pewne rękopisy: 1000 bat.

5, 2-6, 11 Poświęcenie świątyni

Zob. komentarz do 1 Krl 8. Podczas przeniesienia Arki do świątyni rozbrzmiewa muzyka, śpiew i wszyscy wyrażają wielką wdzięczność Bogu. Chwała obecności Bożej wypełnia świątynię (2-14).

Salomon przemawia do ludu (6, 3-11).

Lewici śpiewający (12): zob. komentarz do 1 Krn 25.

w.2: Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię, kiedy sami mieszkali w namiotach, zbudowali namiot dla Boga (przybytek). Teraz, kiedy mieszkają w domach, zbudowali świątynię jako dom dla Boga.

Nie była to katedra, w której mieliby spotykać się dla sprawowania kultu. Gromadzono się na otwartej przestrzeni, przed świątynią, w miejscu , gdzie wznosił się ołtarz i znajdował się wielki zbiornik z brązu.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-11-18 12:04
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone