Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-11-11 20:08 Odsłon: 203

Przewodnik po Biblii - część CXXXIX

1 Krn 24 Podział kapłanów

Dwadzieścia cztery grupy kapłanów miały przygotować wszystko, co niezbędne do składania ofiar w świątyni, przy czym każda z nich miała odbywać służbę przez dwa tygodnie w roku. O kolejności decydowało rzucanie losów.

Nadab, Abihu (1): zob. Kpł 10

w. 4: Fakt, że ród Helego wywodził się od Itamara, częściowo tłumaczy tę zredukowaną liczbę jego potomków. Z powodu grzechów popełnionych przez synów Helego wielu jego potomków zginęło gwałtowną śmiercią (zob. 1 Sm 2, 30nn).

 

25 Muzycy i śpiewacy

Muzyka instrumentalna i śpiew odgrywały ważną rolę w kulcie żydowskim, jak zresztą w życiu społecznym. Muzycy świątynni prorokowali przy dźwiękach muzyki (25, 1.3). Asaf, Heman i Jedutun należeli do najsławniejszych, a ich imiona pojawiają się w psalmach. W służbie świątynnej nie liczyły się jednak różnice społeczne. Nauczyciel i uczeń zajmowali równorzędne stanowiska (8).

Dawid, sam uzdolniony muzycznie, musiał ze szczególnym upodobaniem zajmować się tą dziedziną działalności, nad którą osobiście sprawował nadzór (2, 6).

 

26, 1-19 Odźwierni

Mieli na zmianę pełnić straż na zewnątrz świątyni i przy magazynach.

 

26, 20-32 Skarby świątyni: urzędnicy i sędziowie

W świątyni zgromadzone były olbrzymie skarby, na które składały się dary i podatki zebrane od ludzi oraz łupy wojenne.

 

27 Dowódcy wojskowi, naczelnicy rodów, urzędnicy królewscy

Wydaje się, że wszyscy dowódcy wojskowi wywodzili się z przybocznej straży Dawida, składającej się ze „sławnych wojowników” (zob. rozdz. 11). Wersety 26-31 wymieniają urzędników odpowiedzialnych za majątki królewskie; każdemu z nich powierzona była opieka nad inną gałęzią rolnictwa.

Którzy mieli 20 lat lub mniej (23): nie powoływano ich do służby wojskowej i nie uwzględniano w spisach ludności.

w. 32: Jonatan i Jechiel byli wykonawcami spisów królewskich.

w. 33: Achtiofel i Chuszaj pojawiają się w relacji o buncie Absaloma (2 Sm 15, 31nn.).

 

28-29 Przekazanie rządów w ręce Salomona; plany i instrukcje dotyczące świątyni

Formalne publiczne zgromadzenie towarzyszy oficjalnej koronacji Salomona, która następuje po gwałtownych wydarzeniach opisanych w 1 Krl (zob. 29, 22). Dawid przedstawia swojego syna ludowi (1-8) i powierza mu uroczystą misję, po czym przekazuje mu plany budowy świątyni (11-19).

Sam Bóg jest autorem tego projektu, który dokładanie odpowiada temu, czym kierował się Mojżesz budując przybytek. Jednocześnie Dawid przekazuje plan funkcjonowania wszystkich służb w świątyni.

Rozdział 29: oprócz tego co zostało zgromadzone przez wiele lat, Dawid przekazuje na fundusz budowy świątyni ostatni osobisty dar (1-5). Jego przykład i apel (5) wywołują spontaniczny i radosny odzew u ludzi, którzy nie szczędzą darowizn (6-9). Modlitwa króla należy do najwspanialszych fragmentów Starego Testamentu i chyba najlepiej pokazuje, dlaczego właśnie on miał być nazwany „człowiekiem według serca Bożego”.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-11-11 20:08
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone