Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-10-28 19:32 Odsłon: 207

Przewodnik po Biblii - część CXXXVII

Dawid planuje budowę świątyni

1 Krn 18 Zwycięstwo Dawida; ekspansja królestwa

Zob. 2 Sm

w. 4: Liczby zbyt wygórowane.

Pierwszymi przybocznymi króla (17): autor 2 Sm nazywa ich kapłanami, ale w czasach Kronikarza słowo to nabrało znaczenia „technicznego”, stąd ta zmiana.

19-20 Wojny z Ammonitami, Syryjczykami i Filistynami

Roz. 19: zob. komentarz do 2 Sm 10. Epizod z Batszebą i Uriaszem wydarzył się między 20, 1 a 20, 2. Kronikarz systematycznie pomija szczegóły dotyczące życia prywatnego, zgodnie zresztą ze swoim zamysłem. W każdym razie owe incydenty były już znane z wcześniejszych zapisów.

19, 18:  2 Sm mówi o 700 rydwanach, co brzmi bardziej prawdopodobnie. Słowo „rydwan” może jednak oznaczać „ludzi siedzących na koniach”, natomiast „piesi” w tym tekście odpowiadają „jeźdźcom” z 2 Sm, ponieważ w tym czasie na starożytnym Wschodzie jeźdźcy schodzili z koni, kiedy przystępowali do walki.

21-22, 1 Spis ludności i zaraza; zakup miejsca na budowę świątyni

Zob. komentarz do 2 Sm 24. Dla Kronikarza spis ludności i zaraza są wydarzeniami ważnymi tylko dlatego, że pod ich wpływem Dawid podjął decyzję (22, 1) o wybudowaniu świątyni w miejscu, gdzie znajdowało się klepisko Ornana, o czym w 2 Sm nie ma nawet wzmianki.

 Szatan (21,1): „Bóg” w 2 Sm. Szatan ma władzę tylko w granicach wyznaczonych przez Boga (zob. Hi 1-2). Jego egzystencja w świecie Boga i sposób, w jaki Bóg posługuje się nim, pozostają tajemnicą.

Cały naród jest winny (3): solidarność narodowa jest realną rzeczywistością. Kiedy król, jako przewodnik narodu, grzeszy, cierpi cały naród.

w. 5: Liczby te różnią się od liczb w 2 Sm 24, 9. Być może Kronikarz zaczerpnął swoje liczby z innego źródła.

w. 18: Klepisko było płaskim otwartym miejscem, na którym można było złożyć snopy zboża. Młócono je za pomocą sań nabijanych gwoździami i ciągnionych przez woły, przy czym przewiewano, wyrzucając wysoko w powietrze. W 2 Sm 24, 16 imię Ornan brzmi Arauna. Imię to mogło sprawiać pewna trudność, ponieważ było cudzoziemskie.

Ukryli się (20): być może w grocie poniżej skalistego podłoża, która teraz znajduje się pod meczetem „Kopuły Skały”, zbudowanym na miejscu świątyni.

w. 25: 2 Sm podaje cenę za klepisko, natomiast podana tutaj cena najwyraźniej odnosi się do całego miejsca.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-10-28 19:32
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone