Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-10-14 20:59 Odsłon: 170

Przewodnik po Biblii - część CXXXV

1 KSIĘGA KRONIK

1-9 Podstawowa genealogia Izraela: Od Adama do wyjścia oraz później

 

Przedstawiona tu lista nie jest z zamierzenia pełna. Kronikarz zgodnie ze swoimi celami, największą uwagę poświęca rodowi Dawida i pokoleniom Judy, Beniamina i Lewiego. Genealogie wprowadzają w historię, która rozpoczyna się od rozdziału 10, i budują więź z tymi, do których księga była adresowana.

1, 1-2, 2 Od Adama do Izraela i jego rodziny

1, 1-27: od Adama do Abrama; potomkowie Noego poprzez Jafeta, Chama i Sema. Tę listę zaczerpnięto z Księgi Rodzaju, chociaż pisownia wielu imion jest tu nieco zmieniona.

1, 28-54: Abraham, Izaak, Izrael (Jakub); potomkowie Izraela i Ezawa. Uwaga skupia się na ojcu narodu.

2, 1-2: dwunastu synów Izraela.

2, 3-3, 24 Linia królewska

2, 3-55: potomkowie Judy: przodkowie Dawida.

3, 1-16: dynastia Dawida aż do niewoli babilońskiej.

3, 17-24: linia królewska począwszy od niewoli babilońskiej.

Akar (2, 7): Akan. Zob. Joz 7.

Kelubaj (2, 9): Kaleb. Niekoniecznie ten współczesny Jozuemu, który nie był Izraelitą, chociaż był przyjęty do pokolenia Judy.

Ojciec Kiriat-Jearim (2, 50): to znaczy założyciel miasta.

Jochanan (3, 15): nie król Judy.

Zorobabel (3, 19): przywódca w okresie powrotu z niewoli babilońskiej. Zob. Księga Ezdrasza.

4-7 Pokolenia Izraela

4, 1-23: Juda; 4, 24-43: Symeon; 5, 1-10: Ruben; 5, 11-22: Gad; 5, 23-26: połowa pokolenia Manassesa.

5, 27-41: potomkowie Lewiego i arcykapłani; 6, 2-15: rody Gerszoma, Kehata i Merariego;

16-33: rody śpiewaków; 34-38: potomkowie Aarona; 39-66: lista miast lewickich.

7, 1-5: Issachar; 7, 6-12: Beniamin (te wersety nie wiążą się  z rozdz. 8; sugerowano, że w. 6-11 odnoszą się do Zabulona i że w. 12 kończy się zaginioną listą Dana); 7, 13: Neftali; 7, 14-19:

Manasses; 7, 20-29: Efraim; 7, 30-40: Aser.

Ruben (5, 1): odniesienie do Rdz 35, 22.

5, 26: Pul i Tiglat-Pileser to jedna i ta sama osoba.

6, 12: po „Elkana” powinno być „syn jego Samuel”. Chodzi tu o proroka Samuela.

8 Linia Beniamina; ród Saula

9, 1-34 Ci, którzy powrócili z niewoli, żeby zamieszkać w Jerozolimie

9, 35-44 Genealogia Saula

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-10-14 20:59
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone