Ogłoszenia

Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz
w ciągu swojego życia – to będzie w zupełności wystarczające. 
 - Mistrz Eckhart
czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2018-03-03 14:16 Odsłon: 271

Droga do chwały

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 1, 7)

II Niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie Jezusa. Ten sam fragment Ewangelii, który czytamy w święto Przemienienia Pańskiego obchodzone 6 sierpnia, jest nam dany do rozważania na II Niedzielę Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10). Na wielkopostnej drodze pokuty i nawrócenia staje dziś Jezus przebóstwiony, nieziemski, w chwale i majestacie. Jego człowieczeństwo jaśnieje nieziemskim blaskiem! Trzeba zwrócić uwagę, że to właśnie jego ciało jest tak cudownie przemienione. Kościół tym fragmentem Ewangelii ukazuje nam cel, do którego jesteśmy przeznaczeni i do którego dąży każdy chrześcijanin. Zanim jednak to się stanie naszym udziałem, trzeba jeszcze przejść drogę, która do chwały prowadzi.

Opowiadanie o przemienieniu Jezusa poprzedza zapowiedź Jego męki (8, 31-33) i warunki jakie powinien spełnić każdy, kto chce pójść za Nim (8, 34-36). Jest to droga nowa, którą Pan przejdzie pierwszy, aby po jej przejściu przyoblec się w majestat i chwałę. Bo Jezus jako człowiek ogołocił się z przynależnej Mu chwały i majestatu. Kenoza Chrystusa to właśnie dobrowolne opróżnienie się z chwały przynależnej Mu z prawa, którą posiadał w swojej preegzystencji i która normalnie mogłaby się odbijać w jego ludzkiej naturze, tak jak to ma miejsce w scenie przemienienia. Lecz On przyjmując wolę Ojca dobrowolnie wyzbył się chwały (we wszystkim podobny do nas, oprócz grzechu), aby ją powtórnie od Niego otrzymać jako nagrodę za swoją ofiarę (zob. przypis do Flp 2, 7 BJ). I taką właśnie drogę od samego początku swej działalności Jezus proponuje wszystkim, którzy chcą pójść za Nim. Jest to droga krzyżowa, a krzyż to gotowość do ofiary aż do oddania swego życia za innych. I ta droga jest jedyną drogą wiodącą do chwały. Myślę, że właśnie w takim kontekście należałoby czytać i rozważać dzisiejszą Ewangelię. W opisie tego samego wydarzenia u św. Mateusza Piotr mówi: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz postawimy trzy namioty…” (Mt 17, 4). Piotr chciałby już pozostać z Jezusem w Jego chwale. Ale chwały Bożej nie można otrzymać po znajomości. Trzeba zejść z góry Tabor, wziąć krzyż swój i razem z Panem podążać na Golgotę. Najpierw krzyż, a potem chwała. Apostołowie jeszcze nie rozumieli, co to znaczy powstać z martwych (w. 10). Nie rozumieli, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża, że nie ma chwały bez ofiary (zob. 8, 33). Jeżeli pragnę zbawienia, zanurzenia się w chwale Bożej, to muszę przyjąć Boży sposób myślenia i być posłusznym Jezusowi. To dlatego właśnie Ojciec z nieba mówi do nas, żebyśmy słuchali Jego Syna. Trzeba słuchać i czynić co nam nakazuje. Każdy, kto pójdzie w posłuszeństwie wiary za Jezusem naśladując Go w swoim życiu, będzie oglądał swoje człowieczeństwo przemienione chwałą Bożą, tak samo jak uczniowie Jezusa oglądali Jego chwałę na górze Tabor. Jezus nie czynił cudów na pokaz, dla sławy czy popularności. Wszystkie cuda o których mówi Ewangelia, Pan uczynił dla ludzi, aby wszyscy uwierzyli, że On jest Mesjaszem, Synem Bożym, który przez swoja mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonał naszego zbawienia. Niech słowa św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian umocnią naszą wiarę i utwierdzą nas na naszej wielkopostnej drodze nawrócenia i pokuty: „Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku, dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to co widzialne, lecz w to co niewidzialne” (2 Kor 4, 17).

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-03-03 14:16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone