Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-04-01 18:45 Odsłon: 366

Jezus - światłość świata

„Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J 9, 5)

IV Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o cudzie uzdrowienia niewidomego od urodzenia (J 9 1-41).

Ponieważ, według pojęć żydowskich, choroba i nieszczęście były karą za grzechy, uczniowie pytają Jezusa kto zgrzeszył, że ten człowiek urodził się ślepy, on czy jego rodzice? Chrystus wyklucza zarówno winę dziecka jak i rodziców, co nie oznacza, że zaprzeczył On w ogóle wszelkim związkom między grzechem i chorobą (zob. J 5, 14). Pan wyjaśnia uczniom jaki jest sens jego ślepoty. Mówi, że człowiek ten urodził się niewidomy, aby przez niego objawiły się dzieła Boże, a konkretnie cud otwarcia oczu na otaczającą ślepca rzeczywistość. Jezus mówi o sobie, że jest światłością świata. Dopóki trwa ustalony przez Ojca czas Jego ziemskiego działania (dzień), Jezus, pełniąc wolę Ojca, oświeca pogrążonych w ciemnościach grzechu. Działa aż do momentu, kiedy śmierć (noc) położy kres Jego ziemskiej misji.

Chrystus uczynił błoto ze śliny i ziemi, pomazał nim oczy niewidomego i nakazał mu, aby poszedł i obmył się w sadzawce Siloam. Woda w sadzawce nie miała żadnych uzdrawiających właściwości, ale Pan  w ten sposób poddał próbie wiarę niewidomego. Uzdrowienie ślepego od urodzenia wydaje się tak niewiarygodne, że wielu wątpiło w tożsamość uzdrowionego ze ślepym żebrakiem, aż on sam był zmuszony potwierdzić prawdziwość cudu, aby rozproszyć wszelkie ich wątpliwości. Wymienia nawet imię sprawcy cudu i dokładnie opisuje przebieg uzdrowienia. Na koniec sam uzdrowiony zapytany przez Jezusa: „Czy ty wierzysz w Syna człowieczego?”(w. 35), odpowiada: „Wierzę Panie”(w. 38).

Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił siebie najpierw jako życie (rozdziały 5-8). W tym rozdziale objawia się jako światłość, która oświeca każdego człowieka gdy na świat przychodzi (zob. J 1, 9).

Wiara chrześcijańska jest ze swej istoty „widzeniem”. Jest otwarciem oczu na rzeczywistość.

Jezus tak mówi: „A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt kto we Mnie wierzy nie pozostawał w ciemności” (J 12, 45-46).

Ta wypowiedź Chrystusa w pełnym świetle ukazuje cud uzdrowienia niewidomego od urodzenia i nadaje mu właściwy sens. Wielu współczesnych autorów dopatruje się w tym opowiadaniu o otwarciu oczu ślepcowi, katechezy o chrzcie. Ich zdaniem ślepota symbolizuje niewiarę, obmycie wodą chrzest, a wzrok wiarę, którą daje chrzest. Ochrzczeni to oświeceni, ponieważ w sakramencie Chrztu świętego rzeczywiście dokonuje się oświecenie, które czyni nas nowymi ludźmi zrodzonymi z tej wody żywej, którą jest Duch Święty. Jako „oświeceni” jesteśmy teraz światłością w Panu i wezwani zostaliśmy, aby postępować jak dzieci światłości (zob. Ef 5, 8). Już nie ma miejsca na grzech, na profanowanie szaty chrzcielnej! „Widzieć” znaczy odrodzić się do nowego życia. Utożsamiając się z uzdrowionym ślepcem, idźmy za Jezusem, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego, jawiąc się pośród niego jako źródła światła w świecie (zob. Flp 2, 14-15).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-04-01 18:45
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone