Ogłoszenia

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (por. Łk 10, 25-37).

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2019-03-16 16:39 Odsłon: 101

Nasza pomoc w imieniu Pana!

„Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 4, 4)

I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus po chrzcie w Jordanie, zanim jeszcze rozpocznie swoją publiczną działalność, poddany jest kuszeniu przez diabła (Łk 4, 1-13). Po czterdziestodniowym poście Jezusa szatan przystępuje do Niego, aby zniweczyć Boży plan zbawienia człowieka. Walka jaką wąż toczy od zarania dziejów z potomstwem niewiasty, wkracza teraz w decydującą fazę. Szatan wie kim jest Jezus i czuje, że zbliża się jego kres. Przyparty do muru podnosi rękę na Syna Bożego. Nie osiąga jednak celu jaki mu się marzył. Chrystus kuszony trzykrotnie, uciekając się do Pisma odrzuca pokusę chleba, bogactwa, władzy, pychy i nieposłuszeństwa Bogu. Zwyciężył mocą słowa Bożego i przez posłuszeństwo wobec woli Ojca, choć Jego walka z szatanem trwać będzie przez całe Jego ziemskie życie przez wyrzucanie demonów i przez cuda, jakie będzie czynił, a swoje apogeum osiągnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu i będzie to zwycięstwo ostateczne. Trzeba jednak pamiętać, że wróg, który działał w tamtym okresie historii zbawienia, żyje i działa dziś w świecie i w Kościele, choć jego panowanie zostało złamane i pokonane przez śmierć Chrystusa. Trzeba również dodać, że każdy kto wierzy w Chrystusa, przez wiarę ma udział w jego zwycięstwie nad szatanem. Chrzest, który jest zanurzeniem w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, stanowi gwarancję mojego zwycięstwa nad szatanem. Pod warunkiem, że będę kroczył drogą wiary. Trzeba mieć tego świadomość. Ja muszę pozwolić Chrystusowi zwyciężać w moim życiu, jeśli pragnę zbawienia. Jezus zwycięża w wierze ucznia, który jest Mu posłuszny i pragnie osiągnąć zbawienie. Kto przyjął słowo Boże i nim żyje, trzyma w swym ręku potężny oręż w walce przeciwko temu, który chce zawłaszczyć to, co stanowi własność Boga.

Ten tekst, który Kościół czyta na początku Wielkiego Postu, wzywa do refleksji nad naszym postępowaniem. Nie wystarczy posypanie głowy popiołem. To dopiero początek. Trzeba uznać swoją grzeszność i wejść odważnie na drogę nawrócenia, aby razem z Jezusem toczyć zwycięski bój z diabłem. Pokusy były, są i będą na każdym etapie życia człowieka. Stanowią one istotę codziennego życia chrześcijanina. Raz wybrawszy, ciągle muszę dokonywać wyboru. Walka z pokusami jest walką przeciwko złu i kosztem jaki trzeba ponieść, aby czynić dobro. Są też potwierdzeniem, że uczeń jest na świecie, ale do niego nie należy. Ma on, podobnie jak jego Mistrz, swoim życiem ukazywać światu prawdziwe oblicze Ojca. Żeby tak rzeczywiście było, konieczne jest nieustanne pogłębianie relacji z Panem. Trzeba maksymalnie wykorzystać czas, jaki został dany każdemu, aby zwycięstwo nad szatanem stało się realne.

Św. Paweł w Liście do Efezjan, zachęcając do walki duchowej tak pisze: „Wszyscy umacniajcie się w Panu oraz w jego mocy. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się oprzeć podstępnym działaniom diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, lecz nasz bój toczymy przeciwko władzom i potęgom, które rządzą ciemnością panoszącą się na tym świecie, przeciwko duchowym siłom zła, które nadal jeszcze funkcjonują na wyżynach Niebios. Z tego powodu załóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście – będąc w ciągłej gotowości – mogli w każdej chwili przeciwstawić się wszelkim siłom mroku, gdy was zaatakują w nadchodzących czasach bezbożności. Do tego weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli nie tylko ochronić się przed ognistymi pociskami Złego, ale także je stłumić. Załóżcie również hełm zbawienia i weźcie miecz Ducha, to jest Słowo Boże” (Ef 6, 10-13.16-17). A zatem z wiarą i miłością, trwając w nadziei na ostateczne zwycięstwo, oddajmy się całkowicie Jezusowi. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10, 13).

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2019-03-16 16:39
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone