Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2016-04-09 20:17 Odsłon: 899

Owoce zmartwychwstania

„Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie wieczne w imię Jego” (J 20, 31)

II Niedziela Wielkanocna - św. Jan Ewangelista prowadzi nas dziś do Wieczernika, abyśmy wraz z nim i innymi uczniami mogli zobaczyć Pana, który w chwale zmartwychwstania przychodzi do przebywających razem (J 20, 19-31). Dzień Zmartwychwstania dosięgnął już wieczoru kiedy Jezus przyszedł do Apostołów i dał świadectwo o swoim zmartwychwstaniu. Jest to świadectwo ogromnej wagi, bo na tej prawdzie objawionej przez samego Chrystusa opiera się chrześcijaństwo. Zmartwychwstanie Mesjasza jest pieczęcią wiarygodności Boga i Jego słowa głoszonego przez proroków, które wypełniło się właśnie w Jezusie Chrystusie. Gdyby Pan nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara (zob.1 Kor 15, 13-17). Dlatego przyszedł Pan do swoich uczniów, którzy mieli kontynuować Jego misję po Jego odejściu do Ojca i uwolnił ich od lęku, obdarzył pokojem i posłał ich na świat, aby w mocy Ducha Świętego odpuszczali grzechy, jednając ludzkość z Bogiem.

Przez Paschalne Misterium Chrystusa dokonało się odnowienie całego stworzenia. Jezusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie, otworzyły grzesznikowi drogę powrotu do Ojca w niebie. Jezus, Baranek Boży, zgładził grzech świata i pojednał nas z Ojcem. Przez zmartwychwstanie, które wieńczy dzieło odkupienia, Ojciec Jezusa stał się naszym Ojcem (zob. J 20, 17). W Chrystusie, Synu Bożym, staliśmy się dziećmi Boga. Dokonało się nasze usynowienie, odzyskaliśmy naszą godność. To są owoce, które przynosi nam wszystkim Zmartwychwstały Ukrzyżowany. Dlatego uczniowie tak się rozradowali widząc Pana, ponieważ odzyskali sens życia. Nadzieja, którą pogrzebała haniebna śmierć na krzyżu, została przywrócona przez Jego zwycięstwo nad śmiercią. Widzą Pana żywego, oglądają Jego chwalebne rany, widzą przebity włócznią bok Chrystusa. Mają pewność, że Pan prawdziwie zmartwychwstał! Nawet Tomasz, który był nieobecny podczas tego wydarzenia i nie dał wiary ich świadectwu, po ośmiu dniach, kiedy Pan przyszedł powtórnie jakby tylko do niego, wyznaje z wiarą: „Pan mój i Bóg mój”. W odpowiedzi rzekł Chrystus do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” ( J 20, 29b). Te słowa powinny nas napełnić pokojem i radością. Pan mówi do każdego, kto wierzy w Niego: „szczęśliwy jesteś, bo uwierzyłeś”.

To właśnie wiara w Jezusa Chrystusa, który był umarły, a oto jest żyjący na wieki (zob. Ap 1,17), czyni nas Jego uczniami i pozwala Go widzieć w Słowie, które mówi o Nim i dotykać w Chlebie, pamiątce jego męki za nas. Przez wiarę i miłość spotykamy się wewnętrznie z Jezusem zmartwychwstałym. Tworzymy razem z Nim komunię, która nas przemienia w Niego. Przez dar Jego Ducha i my zmartwychwstajemy razem z Nim, który zmartwychwstał jako pierwszy i jest prawdziwie obecny we wspólnocie Kościoła. To są owoce męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które czynią nas błogosławionymi już tu na ziemi, dając nam przedsmak radości wiecznej, jeśli tylko w Niego wierzyć będziemy.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-04-09 20:17
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone