Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-03-18 18:28 Odsłon: 474

Przez krzyż do chwały

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17, 5b)

II Niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie Pańskie jest treścią dzisiejszej perykopy ewangelicznej (Mt 17, 1-9). Ewangelia jaśnieje chwałą, która będzie również naszą chwałą. Chrystus zaprowadził Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę i tam się przemienił wobec nich: twarz Jego jaśniała jak słońce, a odzież była biała jak światło! Mojżesz prawodawca i Eliasz ojciec proroków, towarzyszyli Jezusowi rozmawiając z Nim o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jerozolimie (Łk 9, 31). Apostołowie dobrze czuli się obserwując chwałę Pana. Tak dobrze, że Piotr nawet gotów był postawić trzy namioty, aby tak już pozostać z Jezusem na zawsze. I oto obłok świetlany ich osłonił i usłyszeli głos z obłoku: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (w. 5). Apostołowie są świadkami nadzwyczajnego, cudownego wydarzenia, o którym jednak nie wolno im mówić, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oglądali chwałę Mesjasza, Syna Bożego, w którego wiarę Piotr niedawno wyznał w okolicy Cezarei Filipowej (Mt 16, 16). Aby nie zwątpili w obliczu skandalu krzyża, Ojciec niebieski umacnia ich wiarę, odkrywając przed nimi tajemnicę swego Syna, który jako nowy Mojżesz, przez paschalne wydarzenia wyprowadza lud swój z niewoli grzechu i prowadzi do chwały nieba. Przemienienie Pańskie, jak zgodnie opisują Synoptycy, miało miejsce po pierwszej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw ma miejsce zapowiedź męki, a potem następuje objawienie chwały ku której zmierza Syn. Przemienienie jest potwierdzeniem drogi podjętej przez Chrystusa w chrzcie, w wodach Jordanu. Jezus, umiłowany Syn Ojca, w mocy Ducha Świętego rozpoczyna swoją drogę do Jerozolimy, zmierza ku Golgocie.

Tu, na górze Przemienienia (Tabor lub Hermon), Ojciec ukazuje chwałę Syna – Sługi, która jest wyprzedzeniem chwały paschalnej i nakazuje słuchać swego umiłowanego Syna, abyśmy tak jak Jezus stawali się dziećmi Bożymi, synami w Synu.

Trzecia pieśń Sługi Pańskiego (Iz 50, 4-11) ukazuje owego Sługę jako wiernego ucznia Jahwe, który ma obowiązek pouczać wszystkich „bojących się Boga”, zbłąkanych i niewiernych „chodzących w ciemnościach”. To właśnie Jezus, czyniący się naszym Sługą, przekazał nam wszystko co usłyszał od Ojca (J 15,15), abyśmy Jego słowo uczynili naszą drogą. Słuchanie Syna, który przekazuje nam słowo Boże, powinno stanowić zasadę życia ucznia. „Kto spośród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego Sługi” (Iz 50, 10a)! Jezus zapowiadając po raz pierwszy swoją mękę, mówił też o warunkach naśladowania Go: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 14). Jezus, który jest sam w drodze do Jerozolimy, zaprasza do pójścia za Nim w posłuszeństwie wiary i słuchaniu Go, dobrowolnie, czyniąc Jego wolę swoją wolą. Podążając wielkopostną drogą pokuty i nawrócenia trzeba odrzucić wszelki minimalizm, i z radością wziąć udział w trudach oraz przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii (2 Tm 1, 8b). Jesteśmy z woli Ojca powołani do chwały, która zajaśniała na obliczu Syna na górze Przemienienia. Droga krzyża jest jedyną drogą wiodącą do życia w chwale Boga. Trzeba przyjąć postawę sługi, na wzór Jezusa, aby tak jak On wejść do chwały i oglądać przez całą wieczność oblicze Ojca: „Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie.

A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków” (Ap 22, 4-5).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-03-18 18:28
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone