Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Sakramenty

aktualizowano: 2014-10-19 18:32 Odsłon: 1748

Chrzestni i świadek bierzmowania według obowiązującego prawa

Chrzestni i świadek bierzmowania
według obowiązującego prawa

ks. kan. dr Zbigniew Jaworski

  1. Chrzestni

Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa przyjmujący chrzest zarówno dorośli, jak i dzieci winni mieć chrzestnych wybranych ze wspólnoty wierzących (OBP 1973; OCHD 1977). Do funkcji chrzestnych należy wspieranie rodziców naturalnych ochrzczonego na drodze wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz w dziele wychowania, zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej.

Przyjmujący chrzest powinien mieć, o ile to możliwe, (quantum fieri potest) chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Chociaż prawodawca domaga się wyboru jednego chrzestnego i to pod warunkiem, o ile to możliwe, to uwzględniając uświęconą tradycję oraz liczne i poważne zadania wolno znosić, iż należy wybrać ojca chrzestnego i matkę chrzestną, co potwierdzają wskazania zawarte w księgach liturgicznych. Z zapisy (kan. 873 KPK, unus et una) nie wynika możliwość, aby chrzestnymi mogli być dwaj mężczyźni lub dwie kobiety. Prawosławni zgodnie z (DOEC 1993, nr 98) mogą być chrzestnymi, a inni niekatolicy wyłącznie świadkami chrztu, obok chrzestnego katolika.

Do godności chrzestnego lub chrzestnej może być dopuszczony ten, kto (kan. 874 KPK):

  1. został wyznaczony przez rodziców, ich urzędowych zastępców, proboszcza, szafarza chrztu lub przyjmującego chrzest, przy chrzcie dorosłych – posiada wymagane kwalifikacje i wolę pełnienia tego zadania;

  2. ukończył szesnaście lat, w drodze wyjątku: biskup, proboszcz lub szafarz, kierując się słuszną racją, może dopuścić wcześniej;

  3. przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić. Nie mogą być chrzestnymi, żyjący w związku niesakramentalnym oraz młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (SCHDZ 1975, nr 5);

  4. nie jest w karach kościelnych;

  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

     

  1. Świadek bierzmowania

Prawodawca wymaga, jeśli to możliwe aby bierzmowanemu towarzyszył świadek (patrinus), a nie tylko (testis), by w razie potrzeby zaświadczyć o przyjęciu bierzmowania. Ten sam rzeczownik patrinus został użyty przy chrzestnym. Świadek bierzmowania ma się zatroszczyć, aby bierzmowany postępował, jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki wynikające z bierzmowania (wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć). Świadkowie , kandydaci do bierzmowania i rodzice winni duchowo przygotować się do celebracji sakramentu bierzmowania przez udział w dniu skupienia połączonym z sakramentem pokuty i pojednania.

Świadek bierzmowania musi odpowiadać analogicznym warunkom określonym w (ka. 874 KPK), jak chrzestny (kan. 893 KPK).

Wypada, aby funkcję świadka podjęło któreś z chrzestnych. Tę myśl zawiera (IDSB nr 6), ale też sugeruje, aby świadków dobierać według płci kandydatów. Może być też osobny świadek, spełniający warunki oraz w razie braku odpowiedniego świadka, któreś z rodziców może przedstawić swoje potomstwo do bierzmowania (por. J. Krzywda, Komentarz do KPK, Poznań 2011, s. 58-62.79-81).

---------------------------------------------
Z. Jaworski, Zeszyt Duszpasterski dla Rodziny, 3 (2013), s. 26-27.

aktualizowano: 2014-10-19 18:32
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone