Ogłoszenia

Dziś przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, a od czwartku rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będziemy go przeżywać pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).
Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Szczecinie znajdziemy w gablocie.

czytaj więcej »

Czytelnia

aktualizowano: 2014-11-06 12:21 Odsłon: 1421

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dziękczynieniem Bogu za niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem.

Tego dnia wspominamy nie tylko świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze jako święci, czy błogosławieni, ale także tych wszystkich, którzy przez swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani. Kościół pragnie uczcić ich pamięć. Natomiast wiernym chce dać przykład do naśladowania, aby podążając ich śladem wzrastali w wierze oraz wytrwale dążyli do celu, jakim jest przebywanie z Bogiem w wiecznej radości.

Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. i wykładowca KUL, wyjaśnia, że Uroczystość Wszystkich Świętych, to świętowanie świętości, to przeżywanie w praktyce wyznawanego w Credo dogmatu o obcowaniu świętych.

- Chodzi nie tylko o konkretnych świętych, ale o świętość. A świętymi są wszyscy ci, którzy są w niebie, którzy są zbawieni, zjednoczeni z Chrystusem. […] Świętujemy świętość, której źródłem jest sam Chrystus, jedynie Święty. Wszyscy święci, ci uznani przez Kościół, wyniesieni do chwały ołtarzy, kanonizowani, beatyfikowani, jak również liczni święci anonimowi, którzy cieszą się oglądaniem Oblicza Bożego, są tylko odzwierciedleniem świętości i chwały Chrystusa. Tej świętości mamy się uczyć i tej świętości mamy pragnąć.    W ten sposób, poprzez obchód Uroczystości Wszystkich Świętych, mamy obudzić w sobie pragnienie świętości jako spełnienia naszego podstawowego, chrześcijańskiego powołania – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski.

Ks. prof. Chmielewski przypomniał także historię ustanowienia tej uroczystości. Powiedział, że wywodzi się ona z czci dla męczenników pierwszych wieków, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Było ich tak wielu, że niemożliwe stało się wspominanie ich w miejscowych martyrologiach, tym bardziej w liturgii Mszy Św. Od III wieku, kiedy ustały prześladowania, upowszechnił się zwyczaj przenoszenia relikwii świętych z dotychczasowych miejsc prowizorycznego pochówku, do okazałych grobowców, czy też świątyń.

- W ten sposób podkreślano, że męczennicy i święci są własnością całego Kościoła. Do tej praktyki nawiązał papież Bonifacy IV, który w roku 610 otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską w centrum Rzymu, zwaną Panteonem, gdzie dotychczas czczono wszystkich bogów Imperium Rzymskiego. […] W tejże świątyni papież Bonifacy IV kazał złożyć liczne relikwie, jakie znaleziono na terenie Wiecznego Miasta, a zwłaszcza na jego peryferiach, w katakumbach, w obawie przed profanacją ze strony często najeżdżających wojsk pogańskich. Ten kościół dedykował on Matce Bożej. Od tego czasu cześć wszystkim męczennikom tam pogrzebanym oddawano 1 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku uroczystość tę, zgodnie ze zwyczajem praktykowanym w Galii, przeniósł na dzień 1 listopada. Natomiast w 837 roku kolejny papież, Grzegorz IV ten obchód z dnia 1 listopada rozciągnął na cały Kościół i polecił czcić nie tylko męczenników, ale Wszystkich Świętych Kościoła Katolickiego. Można więc powiedzieć, że dziś mamy 1175 rocznicę ustanowienia Uroczystości Wszystkich Świętych – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski.

Do kroczenia drogą świętości szczególnie zachęcał bł. Jan Paweł II, który w czasie swojego pontyfikaty wyniósł na ołtarze najwięcej świętych i błogosławionych.

- Warto dodać, że sprawa troski o świętość bardzo leżała na sercu Janowi Pawłowi II.  Bardzo wymowne jest to, że w 51. obrzędach kanonizacyjnych świętymi ogłosił on 482 osoby, a podczas 147 beatyfikacji osobiście do chwały ołtarzy wyniósł 1338 osób. W tej liczbie jest 9 świętych polskich i 154 błogosławionych z Polski, zwłaszcza z XIX wieku. Ta liczba jest większa, niż liczba wszystkich dotychczas uznanych przez Kościół świętych i błogosławionych. Jan Paweł II w liście „Novo Millennio Ineunte”, w którym programuje życie Kościoła na III Tysiąclecie, bardzo mocno podkreśla, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła, jest perspektywa świętości. Przy czym papież podkreśla, co rozumie przez świętość – że nie jest to jakaś nadzwyczajność, ale jest to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego.

W Uroczystość Wszystkich Świętych odbywają się procesje na cmentarz, gdzie odprawiane są nabożeństwa za zmarłych. Od południa tej uroczystości, a także przez cały Dzień Zaduszny w kościołach będzie można uzyskać odpust zupełny. Warunki otrzymania odpustu to: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, przystąpienie do spowiedzi św., przyjęcie Komunii Śwętej., odmówienie „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga” oraz dowolna modlitwa w intencji Ojca Śwętego. W dniach 1-8 listopada odpust zupełny można zyskać, nawiedzając cmentarz oraz spełniając powyższe warunki.

 

Opracowanie na podstawie wywiadu z ks. prof. Markiem Chmielewskim dla redakcji informacyjnej Radia Maryja z 1 listopada 2012 roku.

aktualizowano: 2014-11-06 12:21
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone