Ogłoszenia

  1. Obchodzimy dziś XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie ojcostwa.
    Po każdej Mszy świętej zbieramy ofiary do puszek na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tradycyjnie w świetlicy parafialnej  rozprowadzamy  „kremówki papieskie”.  Zapraszamy na  godz. 16.00 na procesję Różańcową z naszego kościoła do figury św. Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2017-12-09 18:55 Odsłon: 213

Przewodnik po Biblii - część CXLIII

2 Krn 13 Król Abiasz; wojna z Izraelem

Zob. też 1 Krl 15, 1-8. Relacja jest tutaj pełniejsza i wyjaśnia, na czym polega „właściwy” kult i jaka jest przyczyna zwycięstwa Judy.

Przymierze soli [nierozerwalne przymierze] (5): sól miała zastosowanie w ceremonii ratyfikowania traktatów. Symbolizowała wiarę, lojalność i stałość (zwłaszcza w „paktach” zawieranych z Bogiem.

Pięćset tysięcy (17): w znaczeniu „wielkiej liczby”.

14 Pokój za panowania króla Asy; najazd Zeracha

Zob. też 1 Krl 15, 9-24.

Zerach (8): Etiopia/Kusz to dzisiejszy Sudan. Zerach był prawdopodobnie egipskim albo arabskim naczelnikiem plemienia (teraz już nie utożsamia się go z faraonem Osorkonem).

Milion (8): w znaczeniu „ogromnej liczby”.

15 Proroctwo Azariasza i reforma religijna

Efraim, Manasses i Symeon (9): lojalni Izraelici pochodzący z dwóch północnych pokoleń, którzy przeszli do Judy. Terytorium Symeona położone było na południu i jego pokolenie już dawno zostało wchłonięte przez Judę1).

Maaka (16): babka Asy. Zob. komentarz do 11, 20.

w. 17: Na pierwszy rzut oka sprzeczne z 14, 3. Ale Asa prawdopodobnie zniszczył sanktuaria, w których czczono obcych bogów, pozostawił zaś lokalne miejsca kultu Jahwe.

16 Sojusz z Syrią przeciw Izraelowi

Wiara Asy, wystawiana na próbę słabnie pod koniec jego życia. Zwraca się on o pomoc do obcych królów i zasięga rady lekarzy, którzy posługiwali się magią. Niemniej jednak po śmierci Asy naród złożył mu hołd.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-12-09 18:55
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone