Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2018-03-11 Odsłon: 46

Przewodnik po Biblii - część CXLVIII i CXLIX

Powrót Żydów z wygnania. Odbudowa  świątyni.

Księga Ezdrasza

Powrót Żydów z wygnania

Księga Ezdrasza, Nehemiasza i Estery obejmują ostatnie stulecia starotestamentowej historii Żydów; są to lata ok. 538-433 przed Chr. Księga Ezdrasza jest kontynuacją 2 Księgi Kronik (2 Krn 36, 22-23 i Ezd 1, 1-3 są identyczne), która kończy się zburzeniem Jerozolimy i uprowadzeniem ludności do Babilonu przez Nabuchodonozora (587). Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opisują trzy fazy powrotu: większa część ludności powraca z Zorobabelem w roku 538/537; druga grupa powraca z Ezdraszem 80 lat później, w 458 r. (według tradycyjnego datowania, które stwarza zasadnicze problemy; dziś uczeni umieszczają to wydarzenie raczej w 398 r.); i wreszcie ostatnia grupa powraca z Nehemiaszem w 445 r. Księga Estery obejmuje okres od odbudowy świątyni w Jerozolimie do powrotu Ezdrasza (Ezd 7, 1). W szerszej perspektywie wydarzenia historii żydowskiej przypadają na okres po podboju imperium babilońskiego, przez Cyrusa, króla Persji, w 539 r. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza obejmują czas panowania pięciu królów perskich. Nie wiemy kto jest autorem dzieła ani kiedy zostało napisane. Kompilatorem mógł być Kronikarz. Wydaje się jednak oczywiste, że osobiste pamiętniki Ezdrasza i Nehemiasza stanowią główny trzon ksiąg noszących ich imiona.

1-2 POWRÓT ŻYDÓW Z WYGNANIA DO JEROZOLIMY

1 dekret Cyrusa

Królowie babilońscy mieli zwyczaj deportowania podbitych ludów. Ale teraz Babilon znalazł się pod władzą Persji (jak przepowiedzieli prorocy). Jednym z pierwszych posunięć Cyrusa jest repatriacja wygnanych narodów i pozwolenie im na przywrócenie ich rodzimych kultów. Do tych, którzy korzystają z tej nowej polityki, należą Żydzi. (Zob. znamienne proroctwo z drugiej części Izajasza: Iz 44, 26-28; 45, 1-3).

w. 1: Zob. komentarz do 2 Krn 36, 22-23.

w. 6: Bóg sprawił, że wygnańcy nie wracali z pustymi rękami, tak jak sprawił wcześniej, kiedy wychodzili z Egiptu (Wj 12, 35-36).

2 Lista repatriantów

Zob. też Ne 7.

Jozue (2): Jozue z Ag 1, 1.

Nehemiasz (2): nie ten, który zostanie później gubernatorem

w. 59: Genealogie były bardzo ważne. Ci, którzy nie byli w stanie wykazać się odpowiednim pochodzeniem, nie mogli zostać kapłanami.

Barzillaj (61): 2 Sm 17, 27; 19, 31nn.

w. 64: Przytoczone liczby nie dają w sumie takiego wyniku. Ta rozbieżność mogła wynikać z błędów w kopiowaniu albo interpretacji liczb.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

 

Przewodnik po Biblii CXLIX

Ezd 3-6 ODBUDOWA ŚWIĄTYNI

3 Fundament

Najpierw trzeba odbudować ołtarz, tak żeby można było wznowić sprawowanie kultu i składanie ofiar zgodnie z przepisami przekazanymi przez Mojżesza (Kpł1-7). Liban znowu dostarcza drewna cedrowego do budowy (zob. 2 Krn 2). Jednak po założeniu fundamentów prace nie postępują zbyt szybko.

w. 10-11: zob. 1 Krn 25. Były dwa chóry (albo chór i solista) śpiewające na przemian.

w. 12: Starsi ludzie płakali, wspominając wspaniałość zniszczonej świątyni.

4 Wstrzymanie prac

w. 1-5, 24: Opozycji udaje się wstrzymać prace na okres 15 lat, aż do czasu wstąpienia na tron Dariusza. Wersety 6-23 przerywają chronologiczny porządek narracji, żeby przedstawić działanie opozycji aż do czasów Ezdrasza i Nehemiasza. Kością niezgody jest tutaj rekonstrukcja murów miasta (12).

Juda i Beniamin (1): wrócili przeważnie wygnańcy z Królestwa Południowego. Ich „adwersarzami” jest mieszana ludność osiedlona w kraju przez Asarhaddona, później znana jako Samarytanie.

Oprócz Boga czcili oni także „bóstwa” (2 Krl 17, 24-41).

w.7: Język aramejski był międzynarodowym językiem dyplomatycznym imperium perskiego.

Asnappar (10): aramejska wersja imienia Assurbanipal. „Krainy transeufratejskie” (na zachód od Eufratu) – piąta „satrapia” czy prowincja obejmująca całą Palestynę i Syrię.

w.23: Sytuacja opisana w Ne 1, 3.

5-6 Dokończenie odbudowy świątyni

Zachęceni przez proroków Aggeusza i Zachariasza, Żydzi podjęli przerwane prace budowlane. Tym razem próba skłonienia nowego króla Dariusza, żeby wstrzymał budowę, odniosła odwrotny skutek.

W ciągu czterech lat prace ukończono (515r.) i wierni mogli obchodzić Paschę. Dla narodu, który niedawno wyszedł z drugiej „niewoli”, musiało to mieć szczególne znaczenie.

6, 11: zwykła forma wykonywania egzekucji w Persji; było to właściwie ukrzyżowanie.

Król Aszszuru (22): to znaczy król terytorium, które kiedyś należało do Asyrii.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2018-03-11
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone