Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Czytelnia

aktualizowano: 2018-01-13 21:15 Odsłon: 3883

Wizyta duszpasterska

Christus mansionem benedicat!

C + M + B
Christus mansionem benedicat!

Niech Chrystus błogosławi ten dom!

     Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego: Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełnienia własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.

     Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Pamiętamy przecież, że Jezus Chrystus polecał apostołom: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój Temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim (Łk 10, 5-6). Uczył ich też: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (Mt 10, 40).

     Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią, diecezją. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

       Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania: stół, nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte. Dzieci pokazują duszpasterzowi zeszyt z religii.

Dobry i Miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinie i wszystko, co posiadamy.
Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie,
zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufna nadzieje.
Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z tobą. Amen.

*  *  *
Pobłogosław † Panie, Boże Wszechmogący, to mieszkanie (ten dom),
aby w nim trwały: zdrowie i czystość, dobroć i łagodność
oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań;

aby zawsze składano Ci tu dzięki.
A błogosławieństwo twoje niech pozostanie na tym miejscu
i nad jego mieszkańcami. Amen.

*  *  *
Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba świętego anioła Swego,
aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.
Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym,
w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

aktualizowano: 2018-01-13 21:15
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone