Ogłoszenia

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». J 16, 12 - 15
 
czytaj więcej »

Kącik liturgiczny

aktualizowano: Wczoraj 10:16 Odsłon: 13

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

E, jak… egzorcyzm

To działanie składające się ze słów i gestów (nałożenie rąk, pokropienie wodą święconą i inne), poprzez które Kościół w imię Boga wyzwala i chroni chrześcijan od złego ducha. Egzorcyzm jest udziałem w zwycięstwie Chrystusa nad szatanem (Góra Kuszenia, misterium paschalne). Posoborowy obrzęd egzorcyzmu zatwierdzony został w 1998 r. (wyd. pol. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002).

Stosowanie egzorcyzmu pełni także szrszą rolę. Wobec upowszechniającego się hołdowania idolom (z gr. eidolon – obraz, postać, wizerunek, widmo, zjawa, czczy pozór), wprowadzania wierzących w świat pozorów, pozornej rzeczywistości, przy niebezpieczeństwie relatywizowania zła, brania Boga w nawias, przy interpretacji świata, tym mocniej rysuje się konieczność „odróżniania duchów”, konieczność wyartykułowania zła.

Kardynał Joseph Ratzinger pisał: „Jeśli stawia się pytanie, czy diabeł jest osobą, należałoby słusznie odpowiedzieć, że jest on nie-osobą, rozpadem, rozkładem istoty osoby. Dlatego szczególną jego cechą jest to, że pokazuje się bez twarzy, że jego nierozpoznawalność stanowi jego prawdziwą i własną siłę” (cyt. Za: Giacomo Panteghinui, Aniołowie i demony. Powrót tego, co niewidzialne, przekł. Bruno Adam Gancarz, Kraków 2001, s. 74-87). Egzorcyzm stanowi sacramentale (nie jest sakramentem), ale może go sprawować biskup, prezbiter.

Egzorcyzm tzw. mały (minor) w sakramencie chrztu w odniesieniu do dziecka, nie jest egzorcyzmem w ścisłym znaczeniu, jest to prośba, by Pan na przyszłość zachował daną osobę od wpływów złego. Modlitwa ta łączy się z nałożeniem rąk na dziecko.

aktualizowano: Wczoraj 10:16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone