Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2016-12-17 21:32 Odsłon: 593

Jezus, Mesjasz prawdziwy

„Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” (Mt 11, 6)

III Niedziela Adwentu

Ewangelia III Niedzieli Adwentu opowiada o specyficznym dialogu między Janem Chrzcicielem a Jezusem oraz o świadectwie Jezusa o Janie (Mt 11, 2-11). Jan, Boży posłaniec, który miał przygotować Izraela na przyjście Mesjasza przebywa w więzieniu. Herod zamknął go, ponieważ wypominał królowi jego niemoralny styl życia (zob. Łk 3, 19-20). Docierają jednak do niego wiadomości na temat działalności Jezusa, o Jego czynach. Wysyła więc swoich uczniów do Niego z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać” (w. 3)? Dlaczego Jan stawia takie pytanie? Czy człowiek niezłomnego ducha może żywić jakieś wątpliwości co do osoby Mesjasza?

Otóż Jan zapowiedział Mesjasza, który jest silniejszy od niego, dokonującego surowego sądu Bożego przez wycinanie drzew nie przynoszących dobrych owoców, który ogniem Bożego gniewu zniszczy wszelkie zło panoszące się na ziemi. Kiedy więc docierają do uwięzionego Jana wiadomości o Jezusie, który „trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi” (Mt 12, 20), jest zaskoczony i zdziwiony. Obraz Mesjasza, jaki Jezus urzeczywistnia poprzez miłosierdzie świadczone grzesznikom, jest tak różny od oczekiwanego przez Jana, że decyduje się na posłanie swoich uczniów z pytaniem: „Czy Ty jesteś Tym?” Jezus nie odpowiada wprost. Ale żeby Jan nie miał żadnych wątpliwości Jezus przywołuje słowa proroka Izajasza, które właśnie teraz się spełniają: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Iz 26, 19; Iz 29, 18n; Iz 35, 5n; Iz 61, 1). To wszystko, co Bóg zapowiedział przez proroków, spełnia się przez posłannictwo Jezusa. On mocą Bożą czyni wielkie znaki i cuda, aby otworzyć ludziom oczy na wiarę w Niego. Taki jest Mesjasz Boży. Nie trzyma w ręku siekiery, żeby z pasją wycinać drzewa nie dające owoców, ale dokłada wszelkich starań, aby i te drzewa zaowocowały (zob. Łk 13, 7-9). Chrystus przez swoje słowa i czyny objawia prawdziwe oblicze Boga, który jest zatroskany o zbawienie każdego człowieka. Żeby jednak dokonało się moje zbawienie, muszę przyjąć Go takim, jakim On mi się objawia, a nie takim, jak ja Go widzę czy wyobrażam Go sobie. Pytanie jakie zadał Jezusowi Jan, w sposób pośredni dotyka również mojego serca i zmusza mnie do określenia wobec Jezusa własnej postawy. Teraz, kiedy dokonuje się moje zbawienie, muszę podjąć decyzję. Pozytywne świadectwo, jakie Jezus dał o Janie Chrzcicielu w dalszej części Ewangelii, potwierdza, że Jan przyjął z wiarą to, co usłyszał od swoich uczniów i zaakceptował Jezusa jako Mesjasza posłanego przez Boga. Jezus na zakończenie swej odpowiedzi udzielonej Janowi powiedział: „A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” (w. 6). Chrystus, udzielając Janowi takiej odpowiedzi, kreśli również przed nami obraz Mesjasza, który przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli szatana i wprowadzić do królestwa Ojca niebieskiego. Jego słowa są jednocześnie zaproszeniem dla nas, aby z wiarą i ufnością przyjąć Go takim jakim jest: ubogiego, łagodnego, czystego serca, miłosiernego, czyniącego pokój, Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Jest zaproszeniem, aby pójść Jego śladami, aby królestwo niebieskie stało się naszym udziałem.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-12-17 21:32
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone