Ogłoszenia

ALLELUJA!!! Niech Chrystus Zmartwychwstały wydobywa nas z grobu naszych grzechów i odnowi w nas nadzieję Nowego Życia! 

czytaj więcej »

Okres Narodzenia Pańskiego

aktualizowano: 2017-01-07 17:20 Odsłon: 772

Maryja, Matka Jezusa i nasza

„Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Na zakończenie oktawy Bożego Narodzenia Kościół ukazuje nam Maryję, jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Rozważając dzisiejszą Ewangelię (Łk 2, 16-21), razem z pasterzami odnajdujemy w betlejemskiej stajni Maryję, Józefa i leżące w żłobie Niemowlę. Ewangelista, św. Łukasz, ukazuje Świętą Rodzinę u początku Jej misji. Każda z tych Osób w historii zbawienia, otrzymała od Boga konkretne zadanie do wypełnienia, przez które Bóg zamierzał zrealizować to, co zapowiedział przez usta swoich proroków. W kontekście dzisiejszej uroczystości na Maryję,  Bożą Rodzicielkę, trzeba spojrzeć w sposób szczególny. To Jej przypadła kluczowa rola w Bożym planie zbawienia. Z woli Bożej Ona została wybrana na Matkę Słowa Wcielonego. O Niej mówił prorok Izajasz: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). Do Niej anioł Gabriel skierował słowa Dobrej Nowiny: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31), a w ubiegłą niedzielę usłyszeliśmy: „Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). Porodziła Syna, a ósmego dnia, kiedy należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus (w. 21). Maryja wobec Boga przyjęła postawę pokornej służebnicy Pańskiej, która realizowała swoje „fiat”, podążając drogą wiary. W posłuszeństwie wiary przyjmowała słowo Boże i rozważała je w swoim sercu (Łk 1, 29; 2, 19). Ono stanowiło Jej pokarm duchowy, z niego czerpała siłę i moc do pełnienia woli Bożej. Bo choć była pełna łaski, to nie znała całego sensu Bożego dzieła, które Ojciec zamierzał dokonać przez Syna przez Nią zrodzonego.

Krocząc drogą wiary stopniowo poznawała kolejne jego etapy, stając w końcu na Golgocie, u stóp krzyża, na którym konał Syn Boży i Jej Syn. Podążała nieustannie ciemną drogą wiary od groty narodzenia, do groty wykutej w skale, gdzie złożono ciało Jezusa, Zbawiciela świata.

Maryja, Boża Rodzicielka, która była pierwszą Uczennicą w szkole Jezusa, jest dla nas wzorem i nauczycielką wiary. W Jej życiu, dzięki heroicznej wierze, słowo Boże wydało obfite owoce dla całego świata. Dlatego Kościół ukazuje nam dziś Bożą Rodzicielkę w blasku Bożej chwały, abyśmy odważnie poszli Jej drogą. Zresztą sam Jezus oddaje nas swej Matce (J 19, 26) i pragnie byśmy my, wzorem Jego umiłowanego ucznia, wzięli Ją do siebie (J 19, 27). Obecny rok kościelny przeżywamy jako Rok Maryjny w kontekście setnej rocznicy objawień w Fatimie. W sposób szczególny zwracamy serca i oczy na Maryję, Matkę Miłosierdzia. Ona jest nasza pomocą, obroną i ucieczką. Żeby dobrze przeżyć ten czas, żeby w pełni skorzystać z łaski tego jubileuszu, prośmy Świętą Bożą Rodzicielkę o pomoc na drodze nawrócenia i przemiany serc:

„Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-01-07 17:20
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone