Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-06-03 21:36 Odsłon: 302

Moja misja w drodze do nieba

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Końcowy fragment Ewangelii według św. Mateusza opisuje spotkanie Apostołów ze Zmartwychwstałym na górze w Galilei (Mt 28, 16-20). Kiedy tam przybyli i ujrzeli Go, oddali Mu pokłon jako swemu Panu, choć niektórzy wątpili. Jezus, mocą udzielonej Mu przez Ojca władzy, posyła ich na świat, aby głosili Ewangelię i udzielali chrztu. Zapewnia ich też o swojej duchowej obecności z nimi, aż po kres czasu. Św. Mateusz przekazuje nam obraz Kościoła w momencie otrzymywania misji, która będzie kontynuacją drogi jaką Jezus przeszedł w czasie swego ziemskiego życia. Kończy się misja Chrystusa, a rozpoczyna się misja tych, którzy przyjęli Go w wierze. Oni rozpoczynają teraz swoją wędrówkę do domu Ojca. Jest to wędrowanie śladami Syna, który zaświadczył o miłości Ojca do wszystkich, którzy Go jeszcze nie poznali. Jezus poleca pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów przez miłość i miłosierdzie, aby każdy poznał prawdziwe oblicze Ojca i odkrył w Nim imię dziecka Bożego. W tym zbawczym działaniu Kościół nie jest sam. Jezus, Bóg-z-nami, towarzyszy mu nieustannie przez wszystkie dni, aż do końca świata. Całe dzieło zbawcze Kościoła dokonuje się mocą Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi.

Rozważając słowa dzisiejszej Ewangelii, trzeba spojrzeć na siebie jako ucznia Chrystusa, który zaprasza mnie do Galilei, na górę, aby mnie posłać do braci z misją. Przez chrzest zostałem poświęcony Bogu i stałem się własnością Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ten sakrament jest darem i zobowiązaniem. Przez chrzest wszedłem do Kościoła i zostałem posłany do świata, aby swoim życiem i słowem głosić Chrystusa, aby zbawienie stało się udziałem wszystkich! O tym Jezus dziś przypomina. W tym dziele nie jestem sam. Towarzyszy mi Duch Jezusa.

Jakie zatem jest moje życie w Chrystusie i jak wypełniam swoją misję? Po wniebowstąpieniu Jezusa, do Apostołów przystąpili dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli do nich: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).

To wpatrywanie się w niebo oznacza tutaj bezczynność, bierność, brak działania. A przecież teraz nastał czas Kościoła. Zbawienie braci i moje nie dokona się bez mojego zaangażowania, bez mojego własnego wkładu. Podążanie za Jezusem to droga posłuszeństwa i pełnienia Jego woli. Kiedy czas się skończy Jezus przyjdzie ponownie, aby dokonać sądu. Ode mnie zależy, czy będę z Jezusem w niebie.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-06-03 21:36
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone