Ogłoszenia

Dziś przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, a od czwartku rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będziemy go przeżywać pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).
Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Szczecinie znajdziemy w gablocie.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-06-03 21:36 Odsłon: 233

Moja misja w drodze do nieba

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Końcowy fragment Ewangelii według św. Mateusza opisuje spotkanie Apostołów ze Zmartwychwstałym na górze w Galilei (Mt 28, 16-20). Kiedy tam przybyli i ujrzeli Go, oddali Mu pokłon jako swemu Panu, choć niektórzy wątpili. Jezus, mocą udzielonej Mu przez Ojca władzy, posyła ich na świat, aby głosili Ewangelię i udzielali chrztu. Zapewnia ich też o swojej duchowej obecności z nimi, aż po kres czasu. Św. Mateusz przekazuje nam obraz Kościoła w momencie otrzymywania misji, która będzie kontynuacją drogi jaką Jezus przeszedł w czasie swego ziemskiego życia. Kończy się misja Chrystusa, a rozpoczyna się misja tych, którzy przyjęli Go w wierze. Oni rozpoczynają teraz swoją wędrówkę do domu Ojca. Jest to wędrowanie śladami Syna, który zaświadczył o miłości Ojca do wszystkich, którzy Go jeszcze nie poznali. Jezus poleca pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów przez miłość i miłosierdzie, aby każdy poznał prawdziwe oblicze Ojca i odkrył w Nim imię dziecka Bożego. W tym zbawczym działaniu Kościół nie jest sam. Jezus, Bóg-z-nami, towarzyszy mu nieustannie przez wszystkie dni, aż do końca świata. Całe dzieło zbawcze Kościoła dokonuje się mocą Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi.

Rozważając słowa dzisiejszej Ewangelii, trzeba spojrzeć na siebie jako ucznia Chrystusa, który zaprasza mnie do Galilei, na górę, aby mnie posłać do braci z misją. Przez chrzest zostałem poświęcony Bogu i stałem się własnością Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ten sakrament jest darem i zobowiązaniem. Przez chrzest wszedłem do Kościoła i zostałem posłany do świata, aby swoim życiem i słowem głosić Chrystusa, aby zbawienie stało się udziałem wszystkich! O tym Jezus dziś przypomina. W tym dziele nie jestem sam. Towarzyszy mi Duch Jezusa.

Jakie zatem jest moje życie w Chrystusie i jak wypełniam swoją misję? Po wniebowstąpieniu Jezusa, do Apostołów przystąpili dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli do nich: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).

To wpatrywanie się w niebo oznacza tutaj bezczynność, bierność, brak działania. A przecież teraz nastał czas Kościoła. Zbawienie braci i moje nie dokona się bez mojego zaangażowania, bez mojego własnego wkładu. Podążanie za Jezusem to droga posłuszeństwa i pełnienia Jego woli. Kiedy czas się skończy Jezus przyjdzie ponownie, aby dokonać sądu. Ode mnie zależy, czy będę z Jezusem w niebie.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-06-03 21:36
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone