Ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach Św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmyo stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii świętej.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2019-06-15 10:15 Odsłon: 353

Żyj w Duchu Świętym!

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był zawsze” (J 14, 16)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jezus przygotowując uczniów na definitywne rozstanie ze sobą, nie pozbawia ich nadziei i zapowiada innego Pocieszyciela, który będzie im zawsze towarzyszył (J 14, 15-16.23b-26). Konieczne i pożyteczne jest odejście Pana, bo Pocieszyciel przyjdzie za cenę Jego życia. Można powiedzieć, że Duch Prawdy będzie owocem krzyżowej śmierci Chrystusa. Chrystus stawia jednak warunek. Nie wystarczy wzajemna miłość braterska (J 13, 34), ale trzeba także miłować Jego samego, czego potwierdzeniem będzie zachowywanie Jego przykazań. Miłość, jakiej Pan domaga się od swoich uczniów, to nie tyle uczucie, co konkret osadzony w realiach codziennego życia, wyrażający się przez czyny i prawdę ( J 3, 18). Odejście Jezusa nie oznacza duchowego sieroctwa. Wiedząc, że Ojciec zawsze Go wysłuchuje (J 11, 34), wyprasza u Ojca dar definitywny – Ducha Świętego, który został nam dany. Teraz On będzie działał w miejsce Chrystusa. Nie przyniesie nowej nauki, ale przypomni i utrwali wśród apostołów i w całym Kościele słowa i czyny Jezusa, i da ich właściwe zrozumienie. Aż do końca świata Duch Święty będzie towarzyszył Kościołowi w pełnieniu jego misji i mocą tegoż Ducha Kościół będzie w stanie tę misję wypełniać. Kościół - czyli ja i ty, my i oni. Wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, zostaliśmy odrodzeni przez łaskę i jako dzieci Boże umarliśmy dla grzechu, a żyjemy odtąd w Chrystusie dla Boga. Nasze obecne życie jest już teraz życiem w Duchu Świętym. To On uzdalnia nas do coraz głębszego wchodzenia w tajemnicę miłości Ojca i Syna, abyśmy objawiali ją światu. Każdy ochrzczony, na mocy sakramentu chrztu świętego, ma swój udział w misji Kościoła. Dlatego tak ważne jest w życiu każdego chrześcijanina przygotowanie się na przyjęcie daru Ducha Świętego, którego Ojciec posyła w imieniu Chrystusa, aby zamieszkał w naszych sercach. Dar jest skierowany do wszystkich, ale tylko ci, którzy odpowiadają na miłość Syna, będą mogli się radować Jego obecnością. Im bardziej kocham, im więcej tracę siebie, tym więcej we mnie Bożego Ducha. Im bardziej sam staję się darem dla innych, tym więcej we mnie daru, jakim jest Duch Święty, który mnie kształtuje coraz bardziej na obraz Boży. To On jest moim przewodnikiem na drogach wiary i miłości. Nie bez powodów pisze św. Paweł do Koryntian, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Panem (1 Kor 12, 3).

Nowa Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego, które dziś na nowo przeżywamy, kończy Okres Wielkanocny w Kościele. Trzeba, w trosce o swoje zbawienie, z perspektywy minionego czasu dokonać oceny swojej relacji z Duchem Świętym, żeby w życiu duchowym następował wzrost i uświęcenie. Warto podjąć próbę odpowiedzenia sobie na pytania: Kim jest dla mnie Duch Święty? Czy Go słucham? Czy idę za Jego natchnieniami?

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2019-06-15 10:15
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone