Ogłoszenia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata codziennie po babożeństwie wypominkowym

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2018-07-13 21:43 Odsłon: 75

Cieśla – Zbawiciel

 „I nie mógł tam uczynić żadnego cudu(Mk 6, 5a)

XIV Niedziela zwykła

Misja Jezusa to przemierzanie miast i wsi Palestyny i głoszenie Ewangelii Bożej o królestwie niebieskim, której dopełnieniem była ofiara krzyżowa i zmartwychwstanie. Na szlaku Jezusowego nauczania znalazł się także Nazaret – Jego rodzinne miasto. O spotkaniu z mieszkańcami tego miasteczka opowiada dzisiejsza Ewangelia (Mk 6, 1-6).

W szabat Jezus, któremu towarzyszyli uczniowie, zaczął nauczać w synagodze. To tutaj, w tej synagodze poznawał Prawo i Proroków i tu nauczył się z synowską miłością wcielać w życie to wszystko, co usłyszał od Ojca. Jakże drogim musiał być dla Niego ten dom Boży, w którym wzrastał w mądrości, odkrywając swoją własną tożsamość. Teraz po latach, jest tutaj znowu  jako siewca słowa Bożego i głosi swoim Dobrą Nowinę (warto przeczytać paralelny tekst Łk 4, 16-29, aby się dowiedzieć, jaki tekst Pisma odczytał Jezus i jak to skomentował - to jeszcze bardziej pomoże w głębszym zrozumienie dzisiejszej Ewangelii). Z jakim przyjęciem spotkało się Jezusowe nauczanie? Okazało się, że serca słuchaczy są jak droga, na którą upadło ziarno siejącego (zob. Mt 13, 3). Zamiast nawrócenia jest zdumienie, zgorszenie i zlekceważenie. Choć słyszeli o działalności Jezusa, o cudach jakie czynił, o Jego mądrości, to kiedy doszło do bezpośredniego spotkania twarzą w twarz (a raczej serce w serce), nie potrafili Go przyjąć jako posłanego od Boga zbawcy. Ten ubogi cieśla, syn Maryi, którego bracia i siostry (kuzyni i kuzynki) mieszkali tam razem z innymi mieszkańcami Nazaretu, nie może być Bożym wybrańcem. Nie przekonuje ich ani „mądrość, która jest Mu dana”, ani „takie cuda, które dzieją się przez Jego ręce”. I choć w człowieku Jezusie zamieszkuje cała pełnia Bóstwa (zob. Kol 2, 9), to dla mieszkańców Nazaretu właśnie człowieczeństwo jest przeszkodą, powodującą zgorszenie i zdziwienie, zamykające ich serca na Boży dar. Nie przyjęli prawdy o Wcieleniu. Nie uwierzyli! Te odwiedziny w Nazarecie to odrzucenie Chrystusa i miłosiernej miłości Boga, który dla nas stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić (2 Kor 8, 9).Także Jezus dziwi się ich niedowiarstwu i w pewnym sensie jest bezsilny. Wypowiada pod adresem swoich ziomków gorzkie słowa: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może byś prorok tak lekceważony” (w. 4). Upór i zatwardziałość serca to przeszkoda, która stała się przyczyną bezowocnych odwiedzin Jezusa w swoim rodzinnym mieście. Choć słuchali, nie usłyszeli.

Świat nadprzyrodzony to rzeczywistość duchowa. Po tym co zewnętrzne, nie można do końca rozpoznać Chrystusa. Trzeba światłych oczu wiary, żeby w ubogim cieśli z Nazaretu dostrzec Syna Bożego, Zbawiciela świata. To wiara jest płaszczyzną, na której dokonuje się spotkanie osoby z Osobą i przyjęcie daru, który Ona przynosi. Dopiero gdy jest wiara, może dokonać się cud.

Jak mocny kontrast tworzy wiara kobiety chorej na krwotok i wiara Jaira (Ewangelia ubiegłej niedzieli: Mk 5, 21-43) z niewiarą i postawą mieszkańców Nazaretu. Tam był podziw Jezusa nad wiarą, a tu jest zdziwienie z powodu niewiary. Tam radość i nadzieja, i zwycięstwo nad śmiercią, a tu zamknięte na głucho serca słuchaczy i odrzucenie Zbawiciela. Królestwo Boże pozostaje zamknięte. Stąd konieczność wiary w Jezusa z Nazaretu, syna Maryi, aby zwyciężyć śmierć i osiągnąć życie wieczne. Dla naszego zbawienia Syn Boży stał się człowiekiem, a Jego ciało, sprzedane za trzydzieści srebrników, jest fundamentem zbawienia.

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-07-13 21:43
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone