Ogłoszenia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata codziennie po babożeństwie wypominkowym

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2018-06-02 17:41 Odsłon: 45

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19a)

VIII Niedziela Zwykła - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego Galilea pogan - tutaj, a nie w Jerozolimie, Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, tutaj powołał pierwszych uczniów, tu rozpoczął głoszenie Ewangelii, wypełniając wolę Ojca, który Go posłał aby zbawił świat (zob. Mt 4, 15-22). Dziś znowu jesteśmy w Galilei, razem z Jedenastoma, na górze, aby wysłuchać, co Jezus im i nam ma do powiedzenia (Mt 28, 16-20). Zmartwychwstały Pan mówi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (w. 19). To jest serce tej perykopy ewangelicznej – tekst, który wyraża wolę Jezusa i stanowi o istnieniu Kościoła i jego misji w świecie. Warto jeszcze przywołać obraz chrztu Jezusa w Jordanie (Mk 1, 10-11), który jest epifanią Trójcy Świętej: Ojciec posyła swojego umiłowanego Syna, w mocy Ducha Świętego, z misją odkupienia i zbawienia świata. Takie jest najgłębsze pragnienie serca Boga, aby każdy kto wierzy w Jezusa, miał życie wieczne. Chrystus wypełniwszy wolę Ojca, po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom i wydaje swój ostatni rozkaz, który jest Jego testamentem. W scenie opisanej w dzisiejszej Ewangelii widzimy Kościół, który jest jeszcze w powijakach, jeszcze nie ochrzczony, któremu Jezus powierza misję zbawiania świata w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzieło, które pochodzi z miłości Ojca i stało się realnie obecne w świecie przez Syna, ma się teraz dokonywać przez Kościół mocą Ducha Świętego.

Tak jak Ojciec stworzył świat i go odkupił przez Syna mocą Ducha Świętego, tak i zbawić go pragnie przez Syna w Duchu Świętym. Najświętsza Trójca, odwiecznie istniejąca w doskonałej jedności, której Uroczystość dziś obchodzimy, uczestniczy w zbawieniu świata, czyli w przywróceniu relacji między Bogiem a człowiekiem, jaka była przed grzechem pierworodnym. Przez swój chrzest Jezus objawił się światu jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1, 29). My, ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, rodzimy się jako dzieci Boże, to znaczy należymy do Ojca przez Syna, w Duchu Świętym. W tym sakramencie dokonuje się nasza konsekracja. Stajemy się własnością Boga Trójjedynego. Naszym przeznaczeniem jest życie trynitarne! Przez chrzest św. jesteśmy zobligowani do wypełnienia potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Każdy ochrzczony jest wezwany do współuczestnictwa w wypełnianiu misji Kościoła powszechnego - każdy na swój sposób, zgodnie z powołaniem, zawsze w posłuszeństwie Ojcu i wierności Ewangelii. Każdemu w tym dziele towarzyszy Duch Jezusa (w. 20 b). Przez sakrament chrztu jesteśmy mocno związani z Chrystusem. Jezus udzielając nam Ducha Świętego, uzdalnia nas do kontynuowania dzieła, które On rozpoczął w Galilei.

Galilea to miejsce, gdzie nas powołał Pan, to nasza codzienność, nasze zwyczajne życie. Jesteśmy posłani w imię Jezusa, abyśmy mocą Ducha Świętego stawali się Jego świadkami, aby Ojciec przez to doznał chwały (J 15, 8). W pełnieniu misji ochrzczonych musimy zawsze pamiętać o słowach Jezusa, który powiedział, że bez Niego nic nie możemy uczynić (zob. J 15, 5). Stąd konieczność budowania silnej relacji z Chrystusem, aby nasze chrześcijańskie życie przynosiło dobre owoce. Trzeba uwierzyć, że zmartwychwstały Jezus jest z każdym z nas, że to On działa w Kościele mocą swego Ducha, aby każdy kto pełni Jego wolę, mógł posiąść nowe życie – zanurzyć się na całą wieczność w Najświętszej Trójcy.

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-06-02 17:41
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone