Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-03-31 21:55 Odsłon: 56

Przewodnik po Biblii – część CLII

Ne 3,6 ODBUDOWA MURÓW
3,
1-32 Lista budowniczych

Ludzie różnych stanów brali udział w odbudowie murów. Lista wymienia kapłanów i handlarzy olejków, złotników i kupców, zwierzchników, a nawet kobiety. Niektórzy brali udział w naprawianiu dwóch odcinków muru. Nehemiasz, jak zwykle przewidujący, wyznacza ludziom prace na tym odcinku muru, które sąsiadują z ich domami i na których umocnieniu oczywiście im najbardziej zależy.

Lista wymienia nazwiska zwierzchników, którzy mieszkali w Jerozolimie od dłuższego czasu; ani Ezdrasz, ani nikt z jego grupy nie znajdują się na liście. (Z tego względu wielu badaczy uważa, że faktycznie działalność  Nehemiasza przypadła przed Ezdraszem; autor biblijny połączył ich ze względu na wspólny cel działań, a nie chronologię.)

3, 33-4 Opozycja

Ludzie pracują chętnie i mają dynamicznego przywódcę, ale ze strony wpływowych przeciwników spotyka ich najpierw szyderstwo, a później akty terroryzmu. Odpowiedzią Nehemiasza jest modlitwa, wiara i praktyczne działanie: „myśmy się modlili… i… stawialiśmy straż (4, 3): „Na Pana pamiętajcie i walczcie” (4, 8).

w. 3, 34: Mury były spalone, a okoliczne skały wapienne rozpadały się pod wpływem ognia.

w. 3, 36n: Modlitwy Starego Testamentu, podobne do tej, daleko odbiegają od nauki Chrystusa, ale intencją, która się za nimi kryje, nie jest zemsta; wyrażają one niepokój o godność Boga, która jest naruszona, kiedy atakuje się Jego lud.

5  Trudności wewnętrzne

Podczas gdy Nehemiasz wykupywał hebrajskich niewolników i pożyczał pieniądze i żywność biednym

(nawet ofiarowując to, co mu się należało jako namiestnikowi), bogaci Żydzi narzucają swoim rodakom interesy sprzeczne z Prawem (Wj 22, 25) i sprzedają ich jako niewolników obcym panom.

Nehemiasz podjął radykalne kroki, żeby położyć kres tej niesprawiedliwości.

6  Zakończenie odbudowy murów

Opozycja wie, że jedynym sposobem przerwania prac jest pozbycie się Nehemiasza. Najpierw próbują go skłonić do opuszczenia Jerozolimy i do spotkania z nimi (2). Kiedy ta próba zawodzi, uciekają się do szantażu (5-7) i zastraszenia (10). Nehemiasz odpowiada na te wszystkie intrygi odważnie i z godnością (3.8.11). Przed upływem dwóch miesięcy mur wykończono. Było to tak wielkie osiągnięcie, że nawet wrogowie Izraela zmuszeni byli przyznać, że temu dziełu patronował sam Bóg.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2018-03-31 21:55
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone