Ogłoszenia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata codziennie po babożeństwie wypominkowym

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-06-16 17:03 Odsłon: 68

Przewodnik po Biblii – część CLX

Literatura mądrościowa

W Starym Testamencie jest ona raczej głosem refleksji i doświadczenia niż samego nakazu czy nauczania. Chce nas przekonać, i czyni to z niesłabnącym uporem, że między ustanowionym przez Boga  porządkiem na świecie a Jego przykazaniami danymi ludziom istnieje zgodność i że występowanie przeciwko Bożym zasadom jest pozbawione sensu. Literatura ta przyjmuje wiele form.

Jednak ulubioną jest żywe porównanie, niekiedy rozszerzone do rozmiarów przypowieści czy alegorii; hebrajskie określenie maszal obejmuje wszystkie te formy, od przysłowia do sarkazmu. Innym środkiem literackim pobudzającym czytelnika do refleksji jest zagadka albo powiedzenie enigmatyczne. Na głębszym poziomie będzie to odkrywcza refleksja o sposobie w jaki Bóg rządzi światem, i o celu ludzkiego życia. Literatura mądrościowa, jak poezja, nie ogranicza się tylko do  ksiąg zgrupowanych pod tą nazwą (Księgi Przysłów, Hioba i Eklezjastesa/Koheleta), przysłowia bowiem i sarkastyczne powiedzenia są cząstkami każdej kultury i Izrael nie jest wyjątkiem. We fragmentach narracyjnych mamy np. bajkę Jotama o drzewach, zagadkę Samsona i różne przysłowia, natomiast dydaktyczny styl mądrościowy łatwo rozpoznać w niektórych psalmach i wyroczniach prorockich (np. Ps 1; Iz 28, 23nn.;Jr 17, 5; Oz 14, 9). Nasze przekonanie, ze mądrość jest szczególnym elementem w Piśmie Świętym znajduje potwierdzenie  w fakcie, że sam Izrael słuchał jej jako trzeciego głosu obok Prawa i proroków. Było nawet stosowne przysłowie: „Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa” (Jr 18, 18). Spośród wszystkich mędrców największą sławą cieszył się Salomon. Zawdzięczał ją nie tylko własnym zdolnościom, ale także poparciu, jakiego udzielał uczonym i artystom. Królowa Saby była tylko jedną z niezliczonych osób, które przybywały do Izraela, żeby go usłyszeć i poddać go próbie. To co czytamy w 1 Krl 5, 10-13, daje tylko mgliste pojęcie o intelektualnym świecie, który na krótko znalazł swoją stolicę w Jerozolimie. Ta otwartość na cudzoziemskich przybyszów znajduje pewne odbicie w Prz 30 i 31, 1-9, strofach, które najwyraźniej są dziełem nieizraelskich konwertytów.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

 

aktualizowano: 2018-06-16 17:03
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone