Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-12-23 23:19 Odsłon: 104

Przewodnik po Biblii - część CXLV

Joachaz, czyli Achazjasz, czyli Ochozjasz

2 Krn 21 Król Joram

Zob. też 2 Krl 8, 16-24. Zły wpływ żony Jorama (Atalia była córką Achaba i Izebel) okazał się silniejszy niż dobry przykład ojca. Joram utracił kontrolę nad Edomem i Libną (na granicy z Filisteą) i doprowadził naród do bałwochwalstwa. Nikt nie opłakiwał jego śmierci (20).

Pismo Eliasza (12): z 2 Krl 3, 11 (za rządów Jozafata) wynikałoby, że Eliasz już nie żyje, chociaż nie mamy co do tego pewności. Być może prorok, przewidując przyszły bieg spraw, pozostawił na piśmie swoje orędzie, które później zostało przekazane przez jego następcę.

Joachaz (17): inna wersja imienia Achazjasz [Ochozjasz] (22, 1). Oba imiona składają się z dwóch członów: „Achaz”, co znaczy „on trzyma” albo „posiadanie”; i imię Boga (napisane Jeho- albo Jo- w funkcji przedrostka; -jahu albo –jah w funkcji przyrostka). Całe imię znaczy więc „Bóg posiada”.

Większość królów Judy miała imiona składające się z podobnych członów.

22, 1-9 Król Ochozjasz

Zob. też 2 Krl 8, 25-29. Ochozjasza niczego nie nauczył fatalny przykład jego ojca. Przyjaźń z Izraelem kosztowała Ochozjasza utratę życia w czystce, jaką przeprowadził Jehu.

w. 9: Wydaje się sprzeczne z 2 Krl 9 i 10, gdzie jest podane, że Ochozjasz ginie w Megiddo, wcześniej niż jego bratankowie. Być może „Samarię” należy tu rozumieć raczej jako królestwo niż samo miasto.

22, 10-23, 21 Przechwycenie władzy przez Atalię; bunt przeciw Atalii – na korzyść Jozjasza

Zob. też 2 Krl 11. Joasz, nieletni syn Ochozjasza, jest prawowitym dziedzicem, ale rodzina królewska straciła tylu swoich członków (21, 17; 22, 8), że królowa matka może sięgnąć po władzę, nie obawiając się żadnego rywala. Po sześciu latach uzurpatorka zostaje zdetronizowana. Kronikarz podkreśla rolę, jaką kapłani i lewici odegrali w osadzeniu na tronie prawowitego monarchy.

24 Król Joasz; odnowienie świątyni

Zob. też 2 Krl 11, 21-12, 21. Joasz kierując się radami Jojady, ma dobry początek. Po śmierci kapłana ulega złym wpływom, aż posuwa się do zamordowania syna Jojady za jego otwartą krytykę. Ostatecznie pod koniec życia doznaje haniebnej porażki i ginie z rąk spiskowców.

Podatek (6): zob. Wj 30, 12nn.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: 2017-12-23 23:19
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone