Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-11-04 14:50 Odsłon: 252

Przewodnik po Biblii - część CXXXVIII

1 Krn 22, 2-19 Przygotowania do budowy świątyni

Ten rozdział nie ma odpowiednika w 2 Sm. Stanowi on naturalną kontynuację wzmianki o świątyni w wersecie 1. Chronologicznie odnosi się prawdopodobnie do kilkuletniego okresu współrządów Salomona z jego ojcem (23, 1; 1 Krl1). Dawid nigdy nie przestał myśleć o zbudowaniu odpowiedniego domu dla Boga. Pogodził się z odmową Boga i z całą energią i zapałem zabrał się do realizowania zadań, które mógł wykonać: wybór miejsca; gromadzenie materiałów; sporządzenie planu.

Cudzoziemcy (2): Kananejczycy, którzy pozostali w kraju, byli stale przymuszani do prac przy kopaniu ziemi.

Przelałeś wiele krwi (8): nie znaczy to, że Salomon był pod względem moralnym lepszy niż Dawid, albo, że wojny prowadzone przez Dawida nie były usprawiedliwione (często twierdzi się, że Bóg z nim w czasie jego wypraw wojennych). W gruncie rzeczy właśnie dzięki tym wojnom Salomon mógł zapewnić swojemu potężnemu królestwu spokój i ostatecznie razem ze swoim narodem skoncentrować się na wielkim dziele zbudowania świątyni Bożej.

w. 14: Dosłownie znaczyłoby to, że Dawid był znacznie bogatszy niż Salomon. Sens jest jasny: Dawid zgromadził wielkie zasoby: ogromne ilości złota, fantastyczne zapasy srebra, górę brązu i żelaza.

23 Obowiązki lewitów

Rozdziały 23-27 opisują zorganizowanie przez Dawida administracji religijnej i państwowej. Od pierwszych dni wędrówki przez pustynię do obowiązków lewitów należała opieka nad przybytkiem i przenoszenie go z miejsca na miejsce. Lewici pomagali także kapłanom – w późniejszych czasach w wielu sanktuariach rozsianych po całym kraju. Teraz Arka miała przebywać w stałym miejscu, a kult miał być scentralizowany w świątyni jerozolimskiej. Dawid przydziela więc lewitom nowe obowiązki: opiekę nad świątynią i utrzymanie jej, funkcje urzędników, odźwiernych, muzyków i chórzystów oraz ogólną pomoc dla kapłanów.

w. 3. 27: Lewici zaczynali służbę w wieku 30 lat. Dawid zarządził, żeby po wybudowaniu świątyni ta granica wieku została obniżona do 20 lat.

w. 13: Synowie Amrama byli potomkami Aarona i Mojżesza.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

 

aktualizowano: 2017-11-04 14:50
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone