Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-10-21 22:01 Odsłon: 271

Przewodnik po Biblii - część CXXXVI

1 Krn 10 Śmierć Saula
Dawid królem Izraela

Zob. komentarz do 1 Sm 31 i 2 Sm 1.Historia wzlotu i upadku Saula opowiedziana jest w 1 Sm 9nn. Dla kronikarza historia monarchii rozpoczyna się od Dawida: 10, 13-14 jest wymownym komentarzem działalności pierwszego króla Izraela.

11-12 Dawid królem Izraela

11, 4-9: zdobycie Jerozolimy. W. 10-47: przyboczna straż Dawida – zob. komentarz do 2 Sm 23.

12, 1-22: zwolennicy Dawida w Siklag. Krewni Saula też przeszli na stronę Dawida.

w. 23-40: Oddziały wojska, które ogłosiły Dawida królem w Hebronie.

 12, 21: zob. 1 Sm 30.

13 Pierwsza próba sprowadzenia Arki do Jerozolimy

Zob. komentarz do 2 Sm 6. Kronikarz zgodnie ze swoim zamiarem przedstawienia religijnej historii narodu, umieszcza wydarzenie na pierwszym miejscu historii rządów Dawida, chociaż chronologicznie jest ono nieco późniejsze.

14 Polityka zagraniczna

Zob. 2 Sm 5. Dawid był bardzo zręcznym politykiem zagranicznym. Jego słabym punktem było życie rodzinne, jak wynika z innych relacji (2 Sm 13nn.; 1 Krl 1, 6).

15-16, 6 Lewici przenoszą Arkę

Zob też 2 Sm 6. Po upływie trzech miesięcy Dawid przenosi Arkę do Jerozolimy i ustawia ją w specjalnie do tego celu wzniesionym namiocie. Oryginalny namiot (przybytek) i ołtarz pozostają w Gibeonie. Kronikarz szczegółowo przedstawia rolę, jaką lewici odegrali w tej ceremonii.

16, 7-43 Wezwanie do wielbienia Boga; przywrócenie obowiązku regularnego składania ofiar

W w. 8-36 zostały zebrane fragmenty z różnych psalmów. Być może jest to raczej przykład tego co chór Asafa śpiewał przed Arką, niż rzeczywiste słowa wypowiedziane z tej okazji.

W Jerozolimie i w Gibeonie Dawid wydał dyspozycje co do składania ofiar i wielbienia Boga słowem i muzyką.

17 Pierwsze próby budowy świątyni

Zob. komentarz do 2 Sm 7. Dawidowi nie daje spokoju fakt, że on mieszka w pałacu, podczas gdy Arka Boża wciąż przebywa pod namiotem. Jego postawa jest słuszna (zob. Ag 1, 4). Niemniej jednak Bóg nie wychodzi naprzeciw jego życzeniu. Wyraża natomiast swoją miłość i uznanie  wobec Dawida, obiecując mu dynastię, która nigdy nie wygaśnie, i dając pozwolenie na zbudowanie świątyni przez Salomona. Dawid z radością przyjmuje odpowiedź Boga.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

aktualizowano: 2017-10-21 22:01
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone