Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-03-25 20:16 Odsłon: 446

Dar wody żywej

„Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4, 14)

III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przybył do samarytańskiego miasteczka Sychar. Była godzina szósta, w samo południe.

Jezus, zmęczony drogą, usiadł przy studni Jakubowej. Kobieta samarytańska przybyła do studni, aby zaczerpnąć wody. Spotkanie i rozmowa Jezusa z tą kobietą są treścią dzisiejszej Ewangelii (J 4, 5-42).

Do studni chodzono we wczesnych godzinach rannych lub wieczorem. Dlaczego ta kobieta przychodzi w południe, gdy jest pewna, że nie spotka innych kobiet? Kto zaaranżował to spotkanie we dwoje? Czego ona naprawdę pragnie? Czy przeczuwa jaki dar przygotował dla niej Ten, który ją prosi o zaspokojenie pragnienia? „Daj Mi pić” – mówi do niej Jezus. Chrystus pragnie, ale Jego pragnienie jest o wiele głębsze niż ona rozumie. To pragnienie jest tym samym, które wypowiedział na krzyżu. Kobieta jeszcze nie rozumie i dziwi się, że Ten Żyd prosi ją, kobietę i do tego Samarytankę, o wodę. Chrystus, udzielając jej odpowiedzi, umiejętnie prowadzi ją do poznania prawdy wiodącej do życia wiecznego: „O gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest Ten, kto ci mówi:, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej” (w.10). Ona jednak wciąż nie rozumie słów Pana, wciąż myśli o wodzie źródlanej. Dlatego Jezus stopniowo odkrywa przed nią drogę, którą pragnie ją poprowadzić, aby zbawienie stało się jej udziałem: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (w.14).

W dalszej części opowiadania Jezus tak prowadzi rozmowę, aby objawić jej siebie jako Mesjasza, Zbawiciela świata, i posyła ją do miasta, aby tę prawdę oznajmiła jego mieszkańcom. Przyszła po wodę, a Pan obdarował ją łaską wiary i miłości do Niego. Napoił jej serce żywą wodą, aby już nie pragnęła. Św. Augustyn w komentarzu do tego fragmentu Ewangelii Janowej tak pisze: „Jezus prosi o napój i obiecuje napój. Jest w potrzebie jak ten, który ma przyjąć, a równocześnie jest zaopatrzony jak ten, co będzie innych nasycał.

Cóż zatem za dar ma Jezus, którego ona nie znała? Cóż to za cudowna woda gasząca pragnienie?

W czasie obchodów Święta Namiotów, w Jerozolimie, Jezus tak wołał donośnym głosem: „Jeśli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: . A mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (zob J 7, 37-39). Dar wody żywej, to dar Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy za cenę Jezusowej ofiary na krzyżu. Spełniło się Jezusowe pragnienie, aby otworzyć wierzącym źródło życia. Od Ducha Świętego mamy bowiem nowe życie. Jako chrześcijanie jesteśmy posłani, aby w Jego mocy, tak jak Samarytanka, dawać świadectwo, że Jezus jest Panem i Zbawicielem świata. Skuteczność tego świadectwa zależy od osobistej relacji z Nim, Panem i Ożywicielem, który rozlewa w naszych sercach miłość Bożą (Rz 5, 5). Jak miłość Chrystusa zaprowadziła Go na krzyż, tak miłość Boża ma być mocą naszego życia, imperatywem czyniącym nas zdolnymi do życia głęboko chrześcijańskiego, świętego.

Rozważając dzisiejszą Ewangelię trzeba postawić sobie pytanie o moją osobistą relację z Duchem Świętym. Czy modlę się do Niego, czy proszę Go o potrzebne dary, abym mógł wypełnić wolę Ojca, który posyła mnie z misją zaspokajania pragnienia innych?

„O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
[…] Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? […]
Jeno cierń i nędze!”

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-03-25 20:16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone