Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-04-15 22:27 Odsłon: 454

Msza Wieczerzy Pańskiej – Wielki Piątek Męki Pańskiej – Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Tło historyczne, zwyczaje, tradycja, obrzędy, liturgia

Wielki Czwartek

To ostatni czwartek przed Wielkanocą, piąty dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to pierwszy dzień Triduum Paschalnego.


Tło historyczne - wydarzenia biblijne

Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus zapowiada zdradę Judasza (Mt 26, 20-25;Mk 14, 17-21),ustanawia sakramenty Eucharystii (Mt 26, 26-30; Mk 14, 22-25) i kapłaństwa oraz przepowiada zaparcie się Piotra (Mt 26, 31-35). Po wieczerzy Jezus z uczniami udaje się do ogrodów Getsemani, gdzie zostaje pojmany przez wysłanników Sanhedrynu (rady żydowskiej).

Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!”. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: „Witaj Rabbi!”, i pocałował Go (Mt 26, 47-49)

 

Zwyczaje, tradycje, obrzędy, liturgia Wielkiego Czwartku

Wielki Czwartek to święto ustanowienia przez Jezusa, podczas Ostatniej Wieczerzy, sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna się on Mszą Krzyżma Świętego, podczas której święci się oleje przeznaczone do namaszczeń podczas bierzmowania, chrztu i sakramentu kapłaństwa. Wielki Czwartek kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne (trzy święte dni), podczas której odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom (na pamiątkę obmycia nóg uczniów przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy). Po Eucharystii Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy adoracji. Do późnych godzin wieczornych odbywa się czuwanie przy Sakramencie. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej zakrywa się krzyże (jeśli nie zasłonięto ich w V Niedzielę Wielkiego Postu), z kościoła wynosi się mszał, świece, obrusy.

 

Wielki Piątek

To ostatni piątek przed Wielkanocą, szósty dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to drugi dzień Triduum Paschalnego.

 

Tło historyczne - wydarzenia biblijne

Po pojmaniu Jezusa w ogrodach Getsmani Jezus został zaprowadzony do najwyższego kapłana Kajfasza (Mt 26, 57). Rada i arcykapłani szukała na niego fałszywego świadectwa (Mt 26, 59). Piotr rozpoznany przez kilka osób zapiera się znajomości z Jezusem, przez co spełnia się przepowiednia z Ostatniej Wieczerzy (Mt 26, 69-75). Rada podejmuje decyzję o zgładzeniu Jezusa i prowadzi Go przed oblicze namiestnika Piłata (Mt 27, 1-2). Widząc to Judasz zwraca srebrniki przyznając, że wydał niewinnego (Mt 27, 3-5). Piłat próbuje uratować Jezusa, korzystając ze zwyczaju uwolnienia jednego z więźniów. Jednak arcykapłani namawiają lud aby głosował ze uwolnieniem Barabasza, a nie Jezusa i tak się staje (Mt 27, 15-26). Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” (Mt 27,22-23).

Jezus zostaje ukrzyżowany

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?”, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła”. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha (Mt 27, 45-50). Pod wieczór Józef z Arymatei prosi o wydanie ciała Jezusa i składa je do grobu wykutego dla siebie w skale.

 

Zwyczaje, tradycje, obrzędy, liturgia Wielkiego Piątku

Wcześnie rano w Wielki Piątek odbywa się Liturgia Ciemnych Godzin (Ciemna Jutrznia), składająca się z Wezwania, Godziny Czytań i Jutrzni, podczas której śpiewane są Psalmy. Jest to pamiątka pojmania Jezusa. Po południu odbywają się Drogi Krzyżowe, na wzór ostatniej wędrówki Jezusa na Golgotę. Wieczorem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej, po której następuje złożenie Sakramentu do Grobu. Następnie, do późnych godzin nocnych, odbywa się czuwanie przy Grobie. W Wielki Piątek odsłaniane są w świątyniach zaimprowizowane Groby Chrystusa, a w niektórych odbywają się dodatkowo widowiska pasyjne (odtworzenie ostatnich godzin Jezusa Chrystusa).

W Wielki Piątek wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post. W tym dniu, podobnie jak w Wielką Sobotę, nie odprawia się Mszy świętej.

Ścisły post, obowiązujący dwa razy w roku, tj. w Wielki Piątek i Środę Popielcową, pozwala na spożycie jednego sytego posiłku dziennie i ewentualnie dwóch lekkich posiłków rano i wieczorem. W czasie ścisłego postu należy powstrzymać się od spożywania mięsa i pokarmów zakazanych przez Episkopat.

 

Wielka Sobota

To ostatni dzień przed Wielkanocą, siódmy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to trzeci, ostatni dzień Triduum Paschalnego.

 

Tło historyczne - wydarzenia biblijne

Sobota to czas czuwania i straży nad grobem Jezusa. W Niedzielę rano Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome odkrywają, że grób jest otwarty, a Jezusa w nim nie ma (Mk 16, 1-8).

 

Zwyczaje, tradycje, obrzędy, liturgia Wielkiej Soboty

Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego rana w Wielką Sobotę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu złożonego do Grobu. Wierni oddają pokłon krzyżowi oraz odbywa się święcenie pokarmów. Wielka Sobota jest, obok Wielkiego Piątku, jednym z dwóch dni w roku, kiedy nie odprawia się Mszy świętej.

aktualizowano: 2017-04-15 22:27
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone