Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-04-15 22:26 Odsłon: 337

Od zdrady Judasza do krzyżowej śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

„Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27,33).
„A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha” (Mt 27, 50).

Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Najpierw czytana jest Ewangelia opowiadająca o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, który przybywa, aby dokonać tutaj swego misterium paschalnego (Mt 21, 1-11). Jezus jest witany w sposób niezwykle podniosły i entuzjastyczny. Przychodzi do swojej własności: „Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy (w. 5). Witający skandują: „Hosanna Synowi Dawida” (w.9).  Trzeba zwrócić uwagę na hebrajskie słowo „hosanna”. Zanim stało się ono aklamacją znaczyło pierwotnie „wybaw więc”. W świetle tej uwagi okrzyki wznoszone przez ludzi witających Jezusa można odczytać jako prośbę o wybawienie, o zbawienie. Chrystus przybywa do Jerozolimy jako sługa Pański, aby wybawić swój lud z niewoli grzechu. Mimo ogromnego entuzjazmu i wiwatujących na Jego cześć tłumów, wie co Go spotka w tym mieście. To tutaj, w mieście które zabija proroków (Łk 13, 34), Jezus Chrystus, Syn Boży, zgodnie z Pismem zostanie zabity za grzechy ludzkości. Dziś w liturgii słowa czytamy opis Męki Pańskiej według św. Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66).

Pierwszy akt tego misterium odkupienia, to zdrada Judasza, jednego z Dwunastu, który nie wytrwał do końca w wierności Panu i zgodził się wydać swego Mistrza za trzydzieści srebrników, co stanowiło równowartość zapłaty za niewolnika. Zanim jednak zapadła noc, w której Judasz się pogrążył (J 13, 30), Jezus razem z Apostołami spożył ostatnią przed śmiercią wieczerzę, ustanawiając Kapłaństwo i Eucharystię.

Podczas tej wieczerzy Chrystus w sposób mistyczny, uprzedzając wydarzenie na Golgocie, wydał się w nasze ręce, stając się dla nas Chlebem Żywym. Po wieczerzy ma miejsce konanie i pojmanie w Getsemani. To właśnie tam, w rozmowie z prześladowcami, Jezus, świadomy dzieła jakie ma do wykonania stwierdził: „Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków (Mt. 26, 56). Kolejny akt tej tajemnicy, która wypełnia się w Jezusie Chrystusie, to sąd przed Sanhedrynem. Jezus objawiający prawdę o sobie, Synu Bożym posłanym przez Ojca, zostaje uznany za bluźniercę i skazany na śmierć (Mt 26, 66). Potem proces przed Piłatem, skazanie na ubiczowanie, ukrzyżowanie i męczeńska śmierć na Golgocie. W Jezusie z Nazaretu dokonało się to wszystko, co Bóg zapowiedział w Starym Testamencie o swoim Słudze. Chrystus, umiłowany Ojca Syn, jako Baranek Boży wziął na swoje ramiona grzech świata i unicestwił go na drzewie krzyża, spalając go w ogniu Bożej miłości. Uniżył się przyjmując ludzką naturę i we wszystkim posłuszny Ojcu, oddał swoje życie w ofierze ekspiacyjnej na drzewie krzyża, dokonując naszego odkupienia.

Jak bardzo przejmująca w swej wymowie jest czwarta pieśń Sługi Pańskiego, o którym pisze prorok Izajasz (Iz 52, 13 – 53, 13). Zdruzgotany za nasze winy, wyszydzony, poniżony, opluwany, wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, stał się ofiarą miłą Bogu. W Nim przechodzimy ze śmierci do życia. Tylko Bóg, który jest miłością, mógł tego dokonać: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Jezus Chrystus manifestując z krzyża moc Bożej miłości, wzywa do pójścia za Nim, aby tak jak On, przez uniżenie i pokorę wejść do chwały Ojca (Mt 16, 24).

„Króla wznoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyska.
Na nim życie śmiercią kona, lecz z tej śmierci życie tryska”
(z pieśni wielkopostnej)

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-04-15 22:26
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone