Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-03-11 21:40 Odsłon: 556

Zwyciężyć Złego

„Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4, 10)

I Niedziela Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu to czas szczególny i bardzo ważny dla Kościoła i wszystkich ludzi w kontekście wieczności. Popiół, którym posypujemy głowy przypomina nam, że jesteśmy prochem, a przez grzech bezsilni wobec zakusów szatana. Dlatego rozlega się głośne wołanie do nawrócenia, żeby grzeszny człowiek przez Boże miłosierdzie osiągnął zbawienie. Bóg wciąż woła: „Gdzie jesteś” (Rdz 3,9)? Miłosierny Bóg pragnie, aby upadły człowiek nawrócił się do Niego całym sercem podejmując trud pokuty za popełnione zło (zob. Jl 2, 12-13). W tym trudzie nawracania serca człowiek nie jest sam. Ewangelia ukazuje nam dziś Chrystusa solidarnego z nami, który był kuszony przez szatana (Mt 4, 1-11). Jezus przebywał na pustyni, miejscu wrogim człowiekowi. Po czterdziestu dniach postu, kiedy organizm Jego był osłabiony fizycznie i psychicznie, szatan przystąpił do ataku licząc na zwycięstwo. Trzykrotnie wystawiał Chrystusa na różne pokusy, chcąc Go skłonić do sprzeciwienia się woli Ojca, do grzechu. Jaka jest odpowiedź Pana? W przeciwieństwie do Ewy, która podjęła dialog z wężem (zob. Rdz 3, 1-7), Jezus w walce z Kusicielem posłużył się w sposób zdecydowany słowem Bożym. Mocą słowa, które pochodzi z ust Bożych, zniweczył przebiegłość szatana zmuszając go do odwrotu. Nam, ludziom grzesznym, zwycięstwo nad diabłem przychodzi o wiele trudniej. Grzech spowodował wyłom w „murze obronnym” duszy ludzkiej, czyniąc nas bezbronnymi wobec niego. Dlatego Ojciec posłał Syna, abyśmy Jego mocą zdołali powstać i zwyciężać Złego.

Św. Piotr tak pisze: „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8b). To jest nasz śmiertelny wróg, bezwzględny i bezlitosny, pragnący zamknąć wszystkich ludzi w czeluściach piekła! W tej duchowej walce tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo, jeżeli żyć będziemy w przyjaźni z Jezusem. „Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” – zaleca św. Paweł (zob. Ef 6, 11). Tak jak Chrystus uzbroił się do walki z szatanem w słowo Boże, tak samo chrześcijanin jest wezwany, aby w tej walce stosować je jako oręż. Wiara ma nas chronić, stać się tarczą, o którą rozbiją się wszystkie ataki Złego (zob. Ef 6, 16). O to właśnie chodzi w procesie nawracania serca, żeby odrzucić grzech – dzieło szatana, a zwrócić się do Boga, który pragnie naszego szczęścia. W Wielki Poście trzeba podjąć walkę z grzechem w duszy, wyrzucić precz diabła i zrobić miejsce Chrystusowi, który jest naszym Zbawicielem. Św. Jakub tak pisze: „Odrzućcie przeto wszystko co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1, 21-23). To jest droga, którą trzeba pójść, pragnąc życia z Bogiem w wieczności. Żeby zwyciężyć Złego, trzeba przyjąć z wiarą Ewangelię i poddać jej wymaganiom wszystkie dziedziny swego życia. To już najwyższy czas, żeby podjąć nie tyle męską, co  zbawczą decyzję i służyć Panu.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-03-11 21:40
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone