Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2017-03-11 21:40 Odsłon: 467

Zwyciężyć Złego

„Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4, 10)

I Niedziela Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu to czas szczególny i bardzo ważny dla Kościoła i wszystkich ludzi w kontekście wieczności. Popiół, którym posypujemy głowy przypomina nam, że jesteśmy prochem, a przez grzech bezsilni wobec zakusów szatana. Dlatego rozlega się głośne wołanie do nawrócenia, żeby grzeszny człowiek przez Boże miłosierdzie osiągnął zbawienie. Bóg wciąż woła: „Gdzie jesteś” (Rdz 3,9)? Miłosierny Bóg pragnie, aby upadły człowiek nawrócił się do Niego całym sercem podejmując trud pokuty za popełnione zło (zob. Jl 2, 12-13). W tym trudzie nawracania serca człowiek nie jest sam. Ewangelia ukazuje nam dziś Chrystusa solidarnego z nami, który był kuszony przez szatana (Mt 4, 1-11). Jezus przebywał na pustyni, miejscu wrogim człowiekowi. Po czterdziestu dniach postu, kiedy organizm Jego był osłabiony fizycznie i psychicznie, szatan przystąpił do ataku licząc na zwycięstwo. Trzykrotnie wystawiał Chrystusa na różne pokusy, chcąc Go skłonić do sprzeciwienia się woli Ojca, do grzechu. Jaka jest odpowiedź Pana? W przeciwieństwie do Ewy, która podjęła dialog z wężem (zob. Rdz 3, 1-7), Jezus w walce z Kusicielem posłużył się w sposób zdecydowany słowem Bożym. Mocą słowa, które pochodzi z ust Bożych, zniweczył przebiegłość szatana zmuszając go do odwrotu. Nam, ludziom grzesznym, zwycięstwo nad diabłem przychodzi o wiele trudniej. Grzech spowodował wyłom w „murze obronnym” duszy ludzkiej, czyniąc nas bezbronnymi wobec niego. Dlatego Ojciec posłał Syna, abyśmy Jego mocą zdołali powstać i zwyciężać Złego.

Św. Piotr tak pisze: „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8b). To jest nasz śmiertelny wróg, bezwzględny i bezlitosny, pragnący zamknąć wszystkich ludzi w czeluściach piekła! W tej duchowej walce tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo, jeżeli żyć będziemy w przyjaźni z Jezusem. „Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” – zaleca św. Paweł (zob. Ef 6, 11). Tak jak Chrystus uzbroił się do walki z szatanem w słowo Boże, tak samo chrześcijanin jest wezwany, aby w tej walce stosować je jako oręż. Wiara ma nas chronić, stać się tarczą, o którą rozbiją się wszystkie ataki Złego (zob. Ef 6, 16). O to właśnie chodzi w procesie nawracania serca, żeby odrzucić grzech – dzieło szatana, a zwrócić się do Boga, który pragnie naszego szczęścia. W Wielki Poście trzeba podjąć walkę z grzechem w duszy, wyrzucić precz diabła i zrobić miejsce Chrystusowi, który jest naszym Zbawicielem. Św. Jakub tak pisze: „Odrzućcie przeto wszystko co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1, 21-23). To jest droga, którą trzeba pójść, pragnąc życia z Bogiem w wieczności. Żeby zwyciężyć Złego, trzeba przyjąć z wiarą Ewangelię i poddać jej wymaganiom wszystkie dziedziny swego życia. To już najwyższy czas, żeby podjąć nie tyle męską, co  zbawczą decyzję i służyć Panu.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-03-11 21:40
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone