Ogłoszenia

Przypominamy o obowiązującej dyspensie Ks. Arcybiskupa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. w kościele. Ze względu na ograniczenia ilości wiernych w świątyni zajmujemy wyłącznie miejsca zaznaczone karteczkami. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych transmitowanych przez internetową stronę parafialną. Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach Św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii i podchodzenia do Komunii Świętej.
czytaj więcej »

Slideshow

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2021-01-11 Odsłon: 23

Inwestujemy w młodzież

Rozmowa z prezesem Fundacji Księdza Wojtka - ks. Michałem Mikołajczakiem

Inwestujemy w młodzież

/Adam Szewczyk/

Nie tak dawno, o czym pisaliśmy, powołana została Fundacja Księdza Wojtka. Obecnie realizuje już konkretne działania. O dynamice podejmowanych aktywności i najbliższych planach Fundacji rozmawiałem z jej prezesem, ks. Michałem Mikołajczakiem.

Adam Szewczyk: Fundacja Księdza Wojtka uzyskała osobowość prawną. To umożliwia podjęcie konkretnych działań statutowych. Jakie są pierwsze zadania?

Ks. Michał Mikołajczak: 9 listopada 2020 r. Sąd Rejestrowy w Szczecinie zarejestrował fundację i zaakceptował statut Fundacji. Zatem możemy już działać, i to na wielu płaszczyznach. Wynika to z określonych wcześniej celów. Do nich należą m.in.: wspieranie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie, wspieranie i rozwój szkół i placówek prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, wspieranie szkolnictwa katolickiego na terenie archidiecezji, wspieranie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz kultywowanie i podtrzymywanie pamięci o Patronie Fundacji – śp. ks. Wojciechu Manelskim.

Pierwszym z działań jakie podjęliśmy było utworzenie strony internetowej oraz konta społecznościowego na Facebooku, by z informacją o Fundacji docierać do jak najszerszego grona osób. Konkretnym zadaniem realizowanym przez Fundację była pomoc w organizowaniu paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy, która mieści się w parafii Świętej Rodziny w Szczecinie (w tym kościele młodzież naszego KLO w każdą środę spotyka się na szkolnej Mszy świętej). Cele fundacji mogą być realizowane także przez niesienie pomocy innym, w tym przypadku dzieciakom ze świetlicy i ich rodzinom. Cieszę się, że zaczynamy od pomocy „innym”, od czynienia dobra właśnie potrzebującym, a nie od spraw związanych z naszymi szkołami.

Zanim Fundacja Księdza Wojtka została powołana, udało nam się zyskać kilku sponsorów, którzy ufundowali np. dwie tablice multimedialne do naszej szkoły, czy dostarczyli paletę papieru do kserokopiarek. Niedawno otrzymaliśmy na konto Fundacji wpłatę na zakup drukarki 3D, która będzie wykorzystywana przez naszych uczniów na zajęciach informatycznych. Nie stawiamy przed sobą zadań nierealnych. Powoli, małymi kroczkami, zbierając złotówkę do złotówki w miarę możliwości będziemy chcieli doposażać nasze szkoły i realizować działania, które zawsze mają na celu pomaganie dzieciom i młodzieży, stąd nasza dewiza: inwestujemy w młodzież – w ich edukację i wychowanie!

Znane są dziś potrzeby, którym fundacja będzie próbowała zaradzić w najbliższej przyszłości?

Potrzeb w każdej z naszych szkół jest wiele. Nie jest to tylko kwestia doposażania gabinetów lekcyjnych. Podejmujemy liczne działania w kierunku pozyskania środków w ramach projektów i grantów, które mają na celu rozwój uczniów naszych szkół. Istnieje potrzeba dofinansowywania dodatkowych godzin zajęć dla uczniów wybitnie zdolnych, a także dla tych, którzy potrzebują dodatkowych lekcji, by utrwalić materiał podstawy programowej. Troska i indywidualne podejście do każdego z uczniów, to charakter naszych katolickich placówek. Ważny jest oczywiście cel dalekosiężny – perspektywa szkół katolickich w Szczecinie i w diecezji, które chcemy rozwijać. Zauważamy, że wielu rodziców szuka takich miejsc dla swoich dzieci, by wartości, które im przekazują w domu, były pielęgnowane także w szkole, w której uczeń spędza bardzo dużo czasu. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest organem prowadzącym kilka szkół. W jego skład wchodzą: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. M.M. Kolbego w Szczecinie (al. Wojska Polskiego), Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (pl. św. Ottona), Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Szczecinie (ul. Budziszyńska, przeniesiona z ul. Orawskiej), Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szczecinie (ul. Skalista), Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie (ul. Świerkowa), Katolicka Szkoła Podstawowa w Pobierowie. Zatem z pewnością nie będzie brakowało okazji do podejmowania rozlicznych działań wspierających.

To dopiero początki, ale zapytam, czy fundacja wzbudza zainteresowanie poza szkolną społecznością?

Zainteresowanie Fundacją zatacza coraz szersze kręgi. Informacja o niej przekazywana jest w różny sposób i przy różnych okazjach. Także dzięki naszej rozmowie publikowanej na łamach TK Niedziela kolejne osoby mogą dowiedzieć się czegoś nie tylko o Fundacji, ale i o szkołach katolickich.

Za funkcjonowanie Fundacji odpowiada jej zarząd i rada, jednak od nas ważniejsi są ci, którym chcemy pomagać. Każde, nawet drobne wsparcie jest dla nas cenne – o nie gorąco prosimy, by móc robić to, co robiłby ks. Wojtek gdyby fizycznie był między nami, bo w to, że jest duchowo – nie wątpię! W postawie wdzięczności podajemy nr konta Fundacji Księdza Wojtka: 16 1140 2004 0000 3602 8071 9915. Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na: www.fundacjaksiedzawojtka.pl lub Facebook Fundacja Księdza Wojtka. Kontakt e-mail: biuro@fundacjaksiedzawojtka.pl lub tel. 508 255881.

 

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2021-01-11
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone