Transmisja na żywo

Ogłoszenia

W związku z epidemią obowiązuje dyspensa Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych w kościele. Każdy kto uczestniczy w Mszy św. transmitowanej przez radio, czy TV może przyjąć Komunię świętą duchowo jeśli jest w stanie łaski uświęcającej. Na naszej stronie internetowej www.stanislaw-bm.szczecin.pl uruchomiona jest transmisja z kamery z naszego kościoła. Ze względu na obostrzenia sanitarne, ograniczoną ilość wiernych w świątyni istnieje możliwość udziału w liturgii na zewnątrz kościoła.

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2021-05-01 Odsłon: 45

Jezus – nasz Pasterz

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11)

IV Niedziela Wielkanocna

W Księdze Ezechiela, w 34. rozdziale, jest mowa o pasterzach Izraela, pod adresem których Bóg kieruje surowe słowa upomnienia z powodu złego wypełniania misji, do której Bóg ich powołał. W tym rozdziale znajduje się także alegoria o dobrym pasterzu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia (J 10, 11-18). To, co Bóg przepowiedział przez proroka Ezechiela, wypełniło się dokładnie w osobie Jezusa Chrystusa. On jest tym zapowiedzianym pasterzem, którego Bóg wybrał i dał swojemu ludowi, aby ocalił Boży lud. Jezus przedstawia się nam jako dobry pasterz, który w przeciwieństwie do najemnika, jest gotowy do dania życia za swoje owce. W zestawieniu z postawą najemnika i tego, kto nie jest pasterzem, gotowość Chrystusa do dania życia za owce stanowi ideał biblijnego pasterza i jest potwierdzeniem Jego mesjańskich prerogatyw.

Jego pasterzowanie wyraża się w głębokiej trosce o dobro owiec, o ich bezpieczeństwo, obfity pokarm i zgromadzenie ich wszystkich w jednej owczarni. Jest pasterzem, który zna swoje owce tak, jak Jego zna Ojciec, a On zna Ojca. Jezus w tych słowach objawia swoje Boskie synostwo i relację z Bogiem. Mówi o pragnieniu przeprowadzenie wszystkich do życia wiecznego. Jest gotowy dać życie za nasze wyzwolenie. Daje je jako konieczną zapłatę za grzechy świata. Czyni to w całkowitej wolności i posłuszeństwie, odpowiadając na miłość Ojca. Daje swoje życie, ale wraz z jego śmiercią nie kończy się Jego misja dobrego pasterza. Gdyby bowiem umarł, to nie byłoby pasterza i owce byłyby narażone na niebezpieczeństwo ze strony wilków. Jezus mówi o swojej śmierci i o zmartwychwstaniu jako swoim ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią, dając nam nadzieję na nasz ostateczny triumf nad grzechem i śmiercią. On nie tylko oddaje swoje życie za nas, ale On to życie, które jest w Nim, daje nam jako dar, który możemy przyjąć idąc za Jego głosem drogą wiary i miłości. To jest paschalny dar Baranka – Pasterza, który dziś Pan przed nami kładzie. Jaka będzie moja odpowiedź? Czy przyjmę ten dar? Czy Jezus jest rzeczywiście moim Pasterzem?

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2021-05-01
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone