Ogłoszenia

Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz
w ciągu swojego życia – to będzie w zupełności wystarczające. 
 - Mistrz Eckhart
czytaj więcej »

Czytelnia

aktualizowano: 2018-06-02 18:00 Odsłon: 160

Weźmijcie Pismo Święte!

Tydzień Biblijny w parafii już dawno za nami – jednak warto wspomnieć…

W III Niedzielę Wielkanocną, przypadającą w tym roku 15 kwietnia, rozpoczął się X Tydzień Biblijny. Zainaugurowany Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, obchodzonym pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”, upłynął na rozważaniach słów Boga w kontekście przesłania roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, nawiązującego do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. Wówczas, jak pisze św. Łukasz, „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże (por. Dz. 4, 31).

Mimo iż do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały na tydzień biblijny (katechezy biblijne, rozważania, homilie, plakaty, proponowane sigla biblijne itp.), jego przebieg był z pewnością zróżnicowany. W prawobrzeżnej szczecińskiej parafii św. Stanisława BM upłynął on pod znakiem modlitewnego zasłuchania, niepozbawionego szczególnego aspektu poznawczego, stwarzającego okazję do wnikliwszych analiz, obejmujących istotę samego przekazu słów Bożych zawartych na kartach Pisma świętego, jak i okoliczności ich powstawania i głoszenia w ramach ewangelizacji na przestrzeni wieków, do czasów współczesnych. Częścią ramową biblijnego tygodnia były wspólne modlitwy z Liturgii Godzin – Jutrznia i Nieszpory – zintegrowane z Eucharystią. Ponadto obfitował on w spotkania, konferencje (zarówno dla dorosłych jak i młodzieży), a zwieńczony został Drogą Światła ze Zmartwychwstałym (Via Lucis), wielkanocnym nabożeństwem wzorowanym na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Miała ona przebieg podobny do Drogi Krzyżowej, a polegała na przeżywaniu 14 stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami, przyczyniając się do lepszego przeżywania tajemnic paschalnych.

Zachętę do poznawania i wsłuchiwania się w słowo Boże oraz jego rozważania podczas dnia, stanowiły przygotowane i wyeksponowane w koszyku umieszczonym w widocznym miejscu parafialnej świątyni ruloniki z fragmentami Pisma świętego. Ponadto ciekawą próbą zainteresowania Biblią była szczególna prezentacja (wystawa) pt.: „Różne przekłady (tłumaczenia) Pisma świętego, komentarze i literatura biblijna”, przygotowana w domu parafialnym przez ks. Pawła Gulickiego – biblistę pasjonata, krzewiciela i wnikliwego badacza słowa Bożego, z wykorzystaniem części jego bogatego zbioru literatury biblijnej, skrzętnie opisanej oraz barwnie przybliżanej zainteresowanym. Poza możliwością zapoznania się z różnymi przekładami Pisma świętego można było skorzystać z szerokiej oferty literatury około-biblijnej, wprowadzającej głębiej we właściwy jej trop znaczeniowy. Począwszy od oczywistości, iż czytanie Biblii jest po prostu słuchaniem Pana Boga, poprzez różne formy i metody selekcji, czytania i przyjmowania słowa Bożego oraz podpowiedzi korzystania ze skarbca Pisma świętego pod kątem osobistych predyspozycji religijnych czy intelektualnych, na medytacjach czy egzegezie kończąc.

Święte księgi Pisma przetłumaczono obecnie niemalże na wszystkie języki świata. Warto pamiętać, że oryginalnymi językami biblii są: hebrajski, aramejski i grecki. Zatem proces rozwoju tłumaczenia Pisma świętego uwidacznia chrześcijaństwo, jako religię o silnej orientacji misyjnej i uniwersalistycznej. Wraz z rozwojem Kościoła dość szybko stało się jasne, że jeśli Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom, to konieczne jest opracowanie nowych przekładów, co można zauważyć już w starożytności, kiedy to biblia chrześcijańska doczekała się tłumaczeń na wiele języków, np. łacińska Vetus latina, czy syryjska Peszitta. Jednocześnie od wieków problemy tłumaczenia biblijnego wzbudzały wielkie emocje, a niejednokrotnie kończyły się zażartymi sporami. Obecnie tłumaczeniu Pisma świętego nie towarzyszą już tak wielkie kontrowersje, choć poszczególne grupy (np. katolicy, protestanci) podtrzymują swoje odrębne tradycje tłumaczeniowe, a wraz z postępem ekumenizmu oraz otwartych obiektywnych studiów nad Biblią coraz powszechniejsze stają się projekty translatorskie wspólnie podejmowane przez biblistów różnych wyznań.

Dziś trudno nam sobie wyobrazić brak dostępności Pisma świętego w języku polskim. Można powiedzieć, że jest ono na wyciagnięcie ręki. Wystarczy zatem tylko po nie sięgnąć. Nie tylko od święta. Ot, tak po prostu, co dzień, gdyż „słowo Boże jest pełne życia, które czeka na Ciebie” Hbr 4, 12).

Adam Szewczyk

 

aktualizowano: 2018-06-02 18:00
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone