Ogłoszenia

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

RSS

Przewodnik po Biblii - część XVII

Źródło wiary chrześcijańskiej

Biblia opisuje jak Bóg przemawiał do różnych ludzi w konkretnych sytuacjach w ciągu wieków. Jest to przekaz historyczny, a nie usystematyzowanie doktryn. Tak więc oparte na Biblii nauczanie na konkretny temat, na przykład na temat Boga, człowieka, zła, Kościoła, polega na zestawieniu ze sobą nauki rozproszonej w różnych częściach Biblii, aż do uzyskania całego obrazu. Szukamy całego objawienia udzielanego "wielokrotnie i na różne sposoby”, jak wyraził się autor Listu do Hebrajczyków.

»
2014-07-20
473
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XVI

Poparcie dla rodziny

Prawo chrześcijańskie chroni podstawową instytucję społeczną - rodzinę. Biblia ma dużo do powiedzenia na temat rodziny, a ideał chrześcijański znacznie odbiega od niektórych współczesnych poglądów.

»
2014-07-03
525
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XV

Pojęcie prawa i porządku

Prawo chrześcijańskie chroni społeczeństwo przed chaosem. Władza świecka, jak uczy Paweł w Liście do Rzymian, jest ustanowiona przez Boga dla podtrzymania dobra i likwidacji zła.

»
2014-07-02
413
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XIV

Prawo, które chroni słabych

Wielu ludzi na świecie narażonych jest na różnego rodzaju wyzysk. Tam gdzie respektuje się chrześcijańskie prawo moralne, jest ono tarczą chroniącą przed wszelkim wyzyskiem.

»
2014-06-28
449
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XIII

Biblia a porządek społeczny

Znaczenie Biblii nie ogranicza się do spraw ogólnych. Ułatwia nam zrozumienie samych siebie i świata. Dostarcza mądrości, według której mamy żyć, ale odnosi się także do sytuacji praktycznych, do sposobu życia i do porządku naszego społeczeństwa.

»
2014-06-23
447
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XII

Biblia – Księga dla zwykłych ludzi

Biblia nie jest pisana tajemniczym duchowym szyfrem, który trzeba złamać, żeby zrozumieć jej posłannictwo. Jeśli będzie czytana we właściwy sposób, stanie się na tyle jasna dla najprostszego człowieka, by mógł według niej żyć, i na tyle głęboka, by zająć umysł uczonego na całe życie.

»
2014-06-14
411
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XI

Biblia wskazuje kierunek postępowania

Już 1 List do Tymoteusza podkreśla, jak wielkie znaczenie, obok wyznawania właściwych przekonań, ma kierowanie się właściwymi wzorcami postępowania.

»
2014-06-07
457
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część X

Biblia zaopatruje w oręż do walki

Takie surowe wymagania są konieczne, jeśli bowiem ktoś staje się chrześcijaninem, tym samym opowiada się po stronie Boga w walce, która trwa przez całe życie. Zostaje powołany zarówno do obrony swojej wiary, jak i do szerzenia jej wśród innych ludzi. W tych obu działaniach jego głównym orężem jest treść Pisma świętego: to „miecz Ducha”, jak mówi Paweł, którym chrześcijanin może zwalczać wrogie opinie i torować drogę dla prawdy Bożej, prowadzącą prosto do najgłębszych ośrodków ludzkiej woli.

»
2014-05-31
624
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część IX

Biblia buduje więź z Bogiem

Biblia ma doprowadzić ludzi do Zbawiciela, budząc w nich początki wiary. Ale to nie wszystko. Listy 1 Piotra i do Hebrajczyków posługują się analogią narodzenia i wzrostu, żeby przedstawić dalszy cel Pisma.

»
2014-05-25
525
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część VIII

Trzeba żyć w rytmie Słowa Bożego

„Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, jeden sześćdziesięciokrotny, jeden trzydziestokrotny”(Mt 13,23).

»
2014-05-17
505
1
0
»
Wszystkich rekordów: 187
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone