Ogłoszenia

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! [...] Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić [...] Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje [...] Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

RSS

Przewodnik po Biblii - część XXVII

ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH BIBLIJNYCH

Patriarchowie – Abraham i inni – byli pół koczownikami. Żyli w namiotach i przenosili się z miejsca na miejsce ze swoimi trzodami i z bydłem w poszukiwaniu zielonych pastwisk i wody. Ich życie było podobne do życia dzisiejszych Beduinów. Ale po wyjściu z Egiptu lud Izraela osiedlił się w Ziemi Obiecanej i począwszy od tego czasu – poprzez wszystkie zmiany polityczne, powstanie monarchii, podział królestwa – życie uległo stabilizacji i zmieniło się tylko w niewielkim stopniu.

»
2014-09-26
503
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXVI

Zaspokajanie potrzeb Kościoła

Pozostałe księgi, oprócz 1P i 1J są gorzej poświadczone. W istocie rzeczy historia kanonu w III i IV w. obraca się wokół nich. Objawienie Jana było niewątpliwie czytane w II w.

»
2014-09-22
457
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXV

Formowanie się Nowego Testamentu

Fascynujące jest śledzenie początków Nowego Testamentu na podstawie danych, jakimi dziś dysponujemy. Najwcześniejszych świadectw mamy niewiele, ale nietrudno jest dokonać rekonstrukcji wydarzeń. Stary Testament był regularnie odczytywany podczas liturgii wczesnego Kościoła i rzeczą naturalną było włączenie czytań z dokumentów dotyczących życia i śmierci Jezusa Chrystusa.

»
2014-09-12
396
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXIV

Warianty w rękopisach

Starożytne metody publikowania tekstu znacznie różniły się od dzisiejszych. Manuskrypty były zazwyczaj przepisywane przez grupę skrybów piszących pod dyktando głównego pisarza. Na pewno zdarzało się, że popełniali błędy wynikające ze złego usłyszenia dyktowanego słowa. Kiedy pisarz pracował sam, przepisując tekst w jednym egzemplarzu, mógł popełnić przypadkowe błędy wynikające ze złego odczytania tekstu.

»
2014-09-06
464
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXIII

Tekst Nowego Testamentu

Jeżeli chodzi o tekst Nowego Testamentu, mamy tu taką obfitość świadectw, że problemem jest znalezienie odpowiedniej zasady ich uporządkowania. Dysponujemy, łącznie z fragmentami, tysiącami rękopisów, co stanowi uderzający kontrast z małą liczbą  zachowanych manuskryptów klasycznych autorów greckich.

»
2014-08-30
503
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXII

Formowanie się  Starego Testamentu

Brak informacji utrudnia dokładne odtworzenie historii formowania się zbioru uznanych ksiąg (kanonu) Starego Testamentu. Niemniej jednak można ustalić, co zawierał Stary Testament w okresie przed erą chrześcijańską.

»
2014-08-22
478
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXI

Pierwsze przekłady Biblii

(…) Jednak nawet w takich przypadkach nie jesteśmy zdani tylko na domysły. Mamy bowiem do pomocy grecką wersję Starego Testamentu – Septuagintę (LXX) – jedno i drugie oznacza po łacinie liczbę 70. Była to wersja używana przez Żydów mówiących po grecku na początku ery chrześcijańskiej i przez pierwszych chrześcijan. Jej pochodzenie jest niepewne, ale tradycja wskazuje na czas panowania króla egipskiego, Ptolemeusza Filadelfa (285-246 r. przed Chr.).

»
2014-08-15
382
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XX

Tekst Starego Terstamentu

Prześledzenie historii tekstu i zbioru ksiąg Starego Testamentu jest przedsięwzięciem trudnym dlatego, że większa część materiału sięga czasów bardzo odległych.

»
2014-08-08
445
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XIX

Nauka biblijna a myśl nowoczesna

Kiedy nauka Biblii stanie się dla nas spójna i usystematyzowana, pozostaje do zrobienia następny krok. Biblia przedstawia słowo Boże, wypowiedziane do ludzi w określonych okresach historycznych i w kontekście ówczesnych problemów i potrzeb. Nie zajmuje się ona całością ludzkich dociekań i ludzkiej wiedzy, i byłoby rzeczą nierozsądną przypuszczać, że może być inaczej. Musimy więc odnieść nauczanie Biblii do reszty ludzkiej wiedzy i na odwrót.

»
2014-08-01
474
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XVIII

Słowo i formy myślowe

Jan pisząc do ludzi sobie współczesnych, że "Słowo stało się ciałem", podzielał powszechne wówczas rozumienie terminów "słowo i ciało". Mógł więc wyrazić swoją myśl w sposób zrozumiały dla czytelników. Ale owe wyrażenia mogą znaczyć coś innego we współczesnym języku. Dlatego nie możemy rozwijać naszych teorii naukowych ani tworzyć naszej teologii, powtarzając po prostu stwierdzenia biblijne i nie uwzględniając ówczesnego i obecnego znaczenia terminów. Mamy też obowiązek takiego przełożenia stwierdzeń biblijnych, aby były one zrozumiałe dla ludzi naszych czasów.

»
2014-07-25
398
1
0
»
Wszystkich rekordów: 187
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone