Ogłoszenia

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
25.10.2015r.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

RSS

Przewodnik po Biblii - część XXXV

Wymiar sprawiedliwości

W Izraelu nie było podziału na prawo cywilne i religijne. Kapłani, lewici i starsi mieli ten sam cel i uczestniczyli w wymiarze sprawiedliwości. Brama miasta czy wioski była miejscem, gdzie wypowiadano swoje skargi i formalnie rozstrzygano spory. Najwyższym trybunałem w czasach Nowego Testamentu był Sanhedryn. Składał się on z 70 mężczyzn, którzy gromadzili się w świątyni. Władze rzymskie zezwalały na wydawanie przez nich wyroków zgodnych z Prawem żydowskim z wyjątkiem wyroków śmierci. Spory lokalne nadal rozstrzygali starsi w "bramie" miasta czy wioski.

»
2014-11-20
361
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXIV

Wychowanie

W czasach Starego Testamentu nie było "szkół" dla dzieci zwykłych ludzi. Umiejętności koniecznych w życiu codziennym uczyli rodzice, którzy wyjaśniali także Prawo i sens świąt religijnych.

»
2014-11-14
420
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXIII

Małżeństwo

O małżeństwie decydowali rodzice. W życiu społecznym kobiety i mężczyźni nie kontaktowali się ze sobą. Małżeństwo było obowiązkiem każdego. Ponieważ narzeczona była "siłą roboczą", trzeba było za nią zapłacić.

»
2014-11-08
395
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXII

Życie społeczne i obyczaje

W każdej rodzinie izraelskiej najważniejsze były trzy wydarzenia: narodziny dziecka, zawarcie małżeństwa i śmierć.

»
2014-11-01
373
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXI

Pasterstwo

Od najdawniejszych czasów duże znaczenie miało też pasterstwo. Ponieważ pasterz musiał zarówno nakarmić trzodę, jak i chronić ją przed dzikimi zwierzętami, przenosił się z miejsca na miejsce, zwłaszcza w czasie upalnego lata. Każdej nocy zapędzał trzodę do otwartej zagrody, liczył zwierzęta i sam kładł się u wejścia, stając się w ten sposób "bramą owiec".

»
2014-10-25
397
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXX

Rybołówstwo

W Starym Testamencie jest niewiele wzmianek na temat rybołówstwa. Izraelici nie należeli bowiem do zdolnych żeglarzy, a łowienie ryb ograniczało się do kilku rzek i jezior, a zwłaszcza jeziora Galilejskiego.

»
2014-10-18
529
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXIX

PRACA

Izraelici byli społeczeństwem głównie rolniczym. Zajmowali się więc albo rolnictwem, albo rzemiosłem zaspokajającym potrzeby ludzi żyjących na wsi.

»
2014-10-10
435
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXVIII

Pożywienie i ubranie

Rodzina chłopska utrzymywała się ze swojej pracy. Mężczyzna pracował w polu albo we wsi jako rzemieślnik, natomiast kobiety i dzieci dbały o utrzymanie porządku w domu, a przed nastaniem upału przynosiły z miejscowej studni wodę w bukłakach.

»
2014-10-04
474
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXVII

ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH BIBLIJNYCH

Patriarchowie – Abraham i inni – byli pół koczownikami. Żyli w namiotach i przenosili się z miejsca na miejsce ze swoimi trzodami i z bydłem w poszukiwaniu zielonych pastwisk i wody. Ich życie było podobne do życia dzisiejszych Beduinów. Ale po wyjściu z Egiptu lud Izraela osiedlił się w Ziemi Obiecanej i począwszy od tego czasu – poprzez wszystkie zmiany polityczne, powstanie monarchii, podział królestwa – życie uległo stabilizacji i zmieniło się tylko w niewielkim stopniu.

»
2014-09-26
506
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXVI

Zaspokajanie potrzeb Kościoła

Pozostałe księgi, oprócz 1P i 1J są gorzej poświadczone. W istocie rzeczy historia kanonu w III i IV w. obraca się wokół nich. Objawienie Jana było niewątpliwie czytane w II w.

»
2014-09-22
464
1
0
»
Wszystkich rekordów: 195
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone