Transmisja na żywo

Ogłoszenia

Przypominamy, że przestała obowiązywać dyspensa ks. abpa Andrzeja Dzięgi od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy świętej. Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział w Mszach Św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii Świętej.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: tydzień temu, 2022-01-18 Odsłon: 49

Przewodnik po Biblii – część CCLIX

Księga Zachariasza (cz. III)

6 Cztery rydwany

Ta ostatnia wizja przypomina pierwszą (1, 7-17). Bóg czuwa nad całym światem, sprawuje nad nim aktywną kontrolę. Jego „patrol” wykonuje wyroki (tym razem są to rydwany, a nie tylko jeźdźcy). Koronacja Jozuego jest zapowiedzią podwójnej roli Mesjasza jako kapłana i króla (w. 9-14).

7 Sprawa postów

Post w piątym miesiącu (lipiec/sierpień) miał upamiętniać upadek Jerozolimy w 587 r. przed Chr.

W siódmym miesiącu zaś poszczono na pamiątkę zamordowania gubernatora Godoliasza (2Krl 25, 25). Czy teraz, kiedy odbudowano świątynię, trzeba nadal praktykować post? W odpowiedzi Bóg zadaje im pytanie, w jakim duchu zachowywali posty i przypomina przykazania, których nie chcieli przestrzegać przed wygnaniem (8-14), a które nadal obowiązują.

8 Jasny promień nadziei

Bóg obiecuje chwalebną przyszłość swojemu ludowi i Jerozolimie. Sąd już przeminął. Bóg powróci, aby zamieszkać w mieście. Jego naród będzie się cieszył pokojem i obfitością. Zwycięży sprawiedliwość. Ludzie wszystkich narodów będą w Jerozolimie szukali Boga. Kiedy to proroctwo było wygłaszane, z wygnania wróciła zaledwie garstka, a odbudowa świątyni dopiero się rozpoczęła. Ale był to przedsmak wspaniałej przyszłości.

w. 19: Dwa dodatkowe posty miały prawdopodobnie upamiętnić początek oblężenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora (dziesiąty miesiąc) i wyłom w murach 18 miesięcy później (czwarty miesiąc). Na pytanie w 7, 3 Zachariasz odpowiada, że Bóg chce, aby te wszystkie posty stały się świętami. Przyszłość ludu Bożego ma być czasem radości.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

aktualizowano: tydzień temu, 2022-01-18
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone