Ogłoszenia

Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie którego rozpamiętywać będziemy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

czytaj więcej »

Dawniej

aktualizowano: 2015-01-27 10:52 Odsłon: 1636

WCZEŚNIEJSI REZYDENCI

Ks. Wiktor Szczęsny SChr (1993-1995)

Urodził się 19 października 1914 r. w Koszęcinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1934 r. Dnia 29 września 1935 r. w Potulicach złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 29 września 1938 r. również w Potulicach. 21 lipca 1940 r. w Krakowie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda. Po święceniach był duszpasterzem na rodzimym Górnym Śląsku: w Chorzowie, Reptach, Dobrzyniu, Pyskowicach, Pawłowie i Radlinie.
Od 1945 r. jeden z pionierów duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim, gdzie przywrócił do kultu katolickiego wiele kościołów ewangelickich. Pierwszy proboszcz w Chociwlu. Niestrudzenie pełnił misję Towarzystwa na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, między innymi: w Stargardzie Szczecińskim, Chociwlu, Gryficach, Szczecinie, Bożnowicach, Wigancicach, Pyrzycach i Płotach. Był socjuszem magistra nowicjatu w Ziębicach i wieloletnim przełożonym w domach zakonnych Towarzystwa w Szczecinie i Płotach. W Szczecinie rezydował od 1993 r, od 1996 r. w Płotach. Ostatnie kilka lat jego życia naznaczone były obłożną chorobą i cierpieniem. 6 czerwca 2011 r. w domu zakonnym w Płotach Pan powołał czcigodnego kapłana do wieczności.

Ks. kan. dr Kazimierz Półtorak (2003-2012)

Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie przyjął 15 grudnia 1985 r. święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera. Dyplom magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie. W 1990 r. uzyskał stopień licencjata teologii pastoralnej, a w 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. W latach 1992-1998 pełnił funkcję prefekta, a później prorektora oraz wykładowcy teologii pastoralnej, katolickiej nauki społecznej, homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1992-2004 prowadził zajęcia dydaktyczne i seminarium magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, filia w Szczecinie. W latach 1998-2003 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Sekcja w Szczecinie, a od roku 2003 na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej i Liturgiki Wydziału Teologicznego US. W latach 2006-2008 pełnił obowiązki kierownika katedry. Członek Rady Formacyjnej Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, delegat Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego ds. Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W roku 2001 został wpisany przez Ministra Edukacji Narodowej na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli. W latach 2002-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Przepowiadania i Nowej Ewangelizacji I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od 2009 r. przewodniczący komisji zajmującej się posługą pasterzowania w pracach Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Od 2007 roku jest członkiem założycielem i członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pastoralistów i Duszpasterzy z siedzibą w Warszawie.
Zainteresowania naukowe ks. K. Półtoraka koncentrują się wokół następujących zagadnień: duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, małe grupy duszpasterskie i ruchy kościelne, odnowa inicjacji chrześcijańskiej, recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w życiu i działaniu Kościoła w Polsce, przemiany i perspektywy współczesnej parafii, teologia laikatu i apostolstwa, urzeczywistnianie się Kościoła przez funkcję przepowiadania słowa Bożego.

aktualizowano: 2015-01-27 10:52
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone