Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Dawniej

aktualizowano: 2015-01-27 10:52 Odsłon: 1394

WCZEŚNIEJSI REZYDENCI

Ks. Wiktor Szczęsny SChr (1993-1995)

Urodził się 19 października 1914 r. w Koszęcinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1934 r. Dnia 29 września 1935 r. w Potulicach złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 29 września 1938 r. również w Potulicach. 21 lipca 1940 r. w Krakowie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda. Po święceniach był duszpasterzem na rodzimym Górnym Śląsku: w Chorzowie, Reptach, Dobrzyniu, Pyskowicach, Pawłowie i Radlinie.
Od 1945 r. jeden z pionierów duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim, gdzie przywrócił do kultu katolickiego wiele kościołów ewangelickich. Pierwszy proboszcz w Chociwlu. Niestrudzenie pełnił misję Towarzystwa na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, między innymi: w Stargardzie Szczecińskim, Chociwlu, Gryficach, Szczecinie, Bożnowicach, Wigancicach, Pyrzycach i Płotach. Był socjuszem magistra nowicjatu w Ziębicach i wieloletnim przełożonym w domach zakonnych Towarzystwa w Szczecinie i Płotach. W Szczecinie rezydował od 1993 r, od 1996 r. w Płotach. Ostatnie kilka lat jego życia naznaczone były obłożną chorobą i cierpieniem. 6 czerwca 2011 r. w domu zakonnym w Płotach Pan powołał czcigodnego kapłana do wieczności.

Ks. kan. dr Kazimierz Półtorak (2003-2012)

Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie przyjął 15 grudnia 1985 r. święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera. Dyplom magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie. W 1990 r. uzyskał stopień licencjata teologii pastoralnej, a w 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. W latach 1992-1998 pełnił funkcję prefekta, a później prorektora oraz wykładowcy teologii pastoralnej, katolickiej nauki społecznej, homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1992-2004 prowadził zajęcia dydaktyczne i seminarium magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, filia w Szczecinie. W latach 1998-2003 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Sekcja w Szczecinie, a od roku 2003 na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej i Liturgiki Wydziału Teologicznego US. W latach 2006-2008 pełnił obowiązki kierownika katedry. Członek Rady Formacyjnej Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, delegat Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego ds. Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W roku 2001 został wpisany przez Ministra Edukacji Narodowej na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli. W latach 2002-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Przepowiadania i Nowej Ewangelizacji I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od 2009 r. przewodniczący komisji zajmującej się posługą pasterzowania w pracach Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Od 2007 roku jest członkiem założycielem i członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pastoralistów i Duszpasterzy z siedzibą w Warszawie.
Zainteresowania naukowe ks. K. Półtoraka koncentrują się wokół następujących zagadnień: duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, małe grupy duszpasterskie i ruchy kościelne, odnowa inicjacji chrześcijańskiej, recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w życiu i działaniu Kościoła w Polsce, przemiany i perspektywy współczesnej parafii, teologia laikatu i apostolstwa, urzeczywistnianie się Kościoła przez funkcję przepowiadania słowa Bożego.

aktualizowano: 2015-01-27 10:52
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone