Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Sakramenty

aktualizowano: 2014-01-23 21:08 Odsłon: 2279

Sakrament Chrztu Świętego

 • został ustanowiony przez Jezusa, który polecił go udzielać
 • jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, przez który dokonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie
 • gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni człowieka członkiem Kościoła katolickiego
 • chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony
 • zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego chrzci się nowonarodzone dzieci, ponieważ ich natura skażona jest grzechem pierworodnym
 • chrzest daje im nowe narodzenie, narodzenie do Bożego życia
 • chrzcić może każdy, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia, jeśli jego intencje są identyczne z intencjami kapłana
 • do otrzymania chrztu konieczna jest zgoda co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła katolickiego.

 

Rodzice chrzestni:

 • Prawo kanoniczne, tzn. wewnętrzne prawo Kościoła rzymsko-katolickiego, wymaga, aby kandydat na chrzestnego ukończył szesnaście lat. W wyjątkowych sytuacjach może być to osoba młodsza. Decyzja w tym względzie należy w takich przypadkach do proboszcza lub szafarza, czyli osoby udzielającej, chrztu.
 •  Wybierając chrzestnych, możemy zdecydować się tylko na jedną osobę: kobietę lub mężczyznę. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”.
 • Obok chrzestnego katolika można również wybrać osobę ochrzczoną nie będącą katolikiem na świadka chrztu.
 • Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności.
 • Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.
 • Nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest.
 • Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty.
 • Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.
 • W zakresie płci osób chrzestnych prawo kanoniczne jest znacznie bardziej precyzyjne; w kan. 873 zostało powiedziane: Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur, co przetłumaczono po polsku: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. Słowo „dwoje” zastąpiło łacińskie unus et una – „jeden i jedna”. Zatem prawo nie przewiduje dwu matek chrzestnych. Wydaje się, że odpowiada to naturalnej strukturze rodziny, gdy ojcu dziecka towarzyszy w procesie wychowania chrześcijańskiego ojciec chrzestny, a matce matka chrzestna.
 • Rodzice chrzestni to nie tylko świadkowie ceremonii w kościele, ale mężowie zaufania w życiu dziecka.

 

Dokumenty do chrztu. Rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii Parafialnej:

 • świadectwo urodzenia dziecka
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 

Symbole liturgii chrzcielnej:

 • znak krzyża wykonywany na czole dziecka – daje prawo do tytułu chrześcijanina
 • woda chrzcielna - obmycie wodą i słowa formuły chrzcielnej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu
 • Krzyżmo św. – jest to olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, upodabnia ochrzczonego do Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym)
 • świeca chrzcielna — dziecko staje się światłością wobec świata, rodzice i chrzestni wezwani są do tego, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka (ojciec chrzestny)
 • nałożenie białej szaty - symbolizuje godność dziecka Bożego, czystość duszy (matka chrzestna)

 

Chrzest warunkowy (np. brak informacji o chrzcie przy adopcji dziecka):

 • sakrament ten jest wymagany do zbawienia i stanowi „bramę” do ważnego przyjęcia pozostałych sakramentów
 • nie wolno go powtarzać, ale nie ma pewności, że został udzielony; nie wiemy czy została zachowana materia i forma (naturalna czysta woda, formuła w „Imię Ojca i Syna...”)
 • do ważności chrztu potrzebna jest także właściwa intencja, jaką powinien posiadać udzielający chrztu. Jest nią pragnienie włączenia osoby otrzymującej chrzest do Kościoła

 

            Sakramentu chrztu św. udzielamy w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Formalności związane z chrztem dopełniamy w biurze parafialnym najpóźniej dwa tygodnie przed ustalonym przez Rodziców terminem. W sytuacjach wyjątkowych termin chrztu może być zmieniony, po wcześniejszym ustaleniu z proboszczem parafii.

            Nauki przed chrztem św. odbywają się w sobotę (godz. 18.00 – okazja do spowiedzi św.) po Mszy św. wieczornej, około godz. 18. 40.

 

aktualizowano: 2014-01-23 21:08
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone