Ogłoszenia

Dziś przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, a od czwartku rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będziemy go przeżywać pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).
Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Szczecinie znajdziemy w gablocie.

czytaj więcej »

Sakramenty

aktualizowano: 2014-01-23 21:08 Odsłon: 2182

Sakrament Chrztu Świętego

 • został ustanowiony przez Jezusa, który polecił go udzielać
 • jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, przez który dokonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie
 • gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni człowieka członkiem Kościoła katolickiego
 • chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony
 • zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego chrzci się nowonarodzone dzieci, ponieważ ich natura skażona jest grzechem pierworodnym
 • chrzest daje im nowe narodzenie, narodzenie do Bożego życia
 • chrzcić może każdy, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia, jeśli jego intencje są identyczne z intencjami kapłana
 • do otrzymania chrztu konieczna jest zgoda co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła katolickiego.

 

Rodzice chrzestni:

 • Prawo kanoniczne, tzn. wewnętrzne prawo Kościoła rzymsko-katolickiego, wymaga, aby kandydat na chrzestnego ukończył szesnaście lat. W wyjątkowych sytuacjach może być to osoba młodsza. Decyzja w tym względzie należy w takich przypadkach do proboszcza lub szafarza, czyli osoby udzielającej, chrztu.
 •  Wybierając chrzestnych, możemy zdecydować się tylko na jedną osobę: kobietę lub mężczyznę. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”.
 • Obok chrzestnego katolika można również wybrać osobę ochrzczoną nie będącą katolikiem na świadka chrztu.
 • Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności.
 • Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.
 • Nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest.
 • Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty.
 • Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.
 • W zakresie płci osób chrzestnych prawo kanoniczne jest znacznie bardziej precyzyjne; w kan. 873 zostało powiedziane: Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur, co przetłumaczono po polsku: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. Słowo „dwoje” zastąpiło łacińskie unus et una – „jeden i jedna”. Zatem prawo nie przewiduje dwu matek chrzestnych. Wydaje się, że odpowiada to naturalnej strukturze rodziny, gdy ojcu dziecka towarzyszy w procesie wychowania chrześcijańskiego ojciec chrzestny, a matce matka chrzestna.
 • Rodzice chrzestni to nie tylko świadkowie ceremonii w kościele, ale mężowie zaufania w życiu dziecka.

 

Dokumenty do chrztu. Rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii Parafialnej:

 • świadectwo urodzenia dziecka
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 

Symbole liturgii chrzcielnej:

 • znak krzyża wykonywany na czole dziecka – daje prawo do tytułu chrześcijanina
 • woda chrzcielna - obmycie wodą i słowa formuły chrzcielnej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu
 • Krzyżmo św. – jest to olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, upodabnia ochrzczonego do Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym)
 • świeca chrzcielna — dziecko staje się światłością wobec świata, rodzice i chrzestni wezwani są do tego, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka (ojciec chrzestny)
 • nałożenie białej szaty - symbolizuje godność dziecka Bożego, czystość duszy (matka chrzestna)

 

Chrzest warunkowy (np. brak informacji o chrzcie przy adopcji dziecka):

 • sakrament ten jest wymagany do zbawienia i stanowi „bramę” do ważnego przyjęcia pozostałych sakramentów
 • nie wolno go powtarzać, ale nie ma pewności, że został udzielony; nie wiemy czy została zachowana materia i forma (naturalna czysta woda, formuła w „Imię Ojca i Syna...”)
 • do ważności chrztu potrzebna jest także właściwa intencja, jaką powinien posiadać udzielający chrztu. Jest nią pragnienie włączenia osoby otrzymującej chrzest do Kościoła

 

            Sakramentu chrztu św. udzielamy w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Formalności związane z chrztem dopełniamy w biurze parafialnym najpóźniej dwa tygodnie przed ustalonym przez Rodziców terminem. W sytuacjach wyjątkowych termin chrztu może być zmieniony, po wcześniejszym ustaleniu z proboszczem parafii.

            Nauki przed chrztem św. odbywają się w sobotę (godz. 18.00 – okazja do spowiedzi św.) po Mszy św. wieczornej, około godz. 18. 40.

 

aktualizowano: 2014-01-23 21:08
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone