Ogłoszenia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata codziennie po babożeństwie wypominkowym

czytaj więcej »

Sakramenty

utworzono : 2018-01-30 19:35 Odsłon: 148

Sakrament Małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, czerpie siłę i moc z aktu stworzenia.

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowitej wierności a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymagają zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci.

Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z samej swojej natury nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa i znajdują  w tym jakby swoje uwieńczenie.

Dzięki sakramentowi małżeństwa małżonkowie chrześcijańscy wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości Chrystusa i Kościoła i w niej uczestniczą, dlatego wspomagają się wzajemnie w dążeniu do świętości we współżyciu małżeńskim, w przyjęciu i wychowaniu potomstwa, a w ludzie Bożym mają własne miejsce i specjalny dar.

Przygotowanie i sprawowanie sakramentu małżeństwa, które dotyczy przede wszystkim samych przyszłych małżonków oraz ich rodziny, ze względów duszpasterskich i liturgicznych należy także do biskupa, do proboszcza i jego wikariuszów oraz w pewnym stopniu do całej wspólnoty kościelnej.

Do należytego przygotowania małżeństwa trzeba dostatecznie długiego czasu. Duszpasterze, kierując się miłością Chrystusa, niech przyjmują narzeczonych i przede wszystkim podtrzymują i ożywiają ich wiarę, albowiem sakrament małżeństwa zakłada i domaga się wiary.

Narzeczonym należy przypomnieć podstawowe elementy nauki chrześcijańskiej oraz o małżeństwie i rodzinie, sakramencie, jego obrzędach, modlitwach, czytaniach, tak by mogli świadomie i owocnie sprawować sakrament. Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego, jeżeli jest to możliwe bez poważnej niedogodności.

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia.

-------
- Kodeks Prawa Kanonicznego kan.1055, § 1.
- Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 48.

- Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, nr 11.

- Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 66.

- Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, nr 59.

- Kodeks Prawa Kanonicznego kan.1065.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

  • Aktualne metryki chrztu (Ad Sacra);
  • Dowody osobiste;
  • Świadectwo bierzmowania;
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich;
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno–prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
utworzono : 2018-01-30 19:35
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone