Ogłoszenia

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8. 10)

czytaj więcej »

Zaproszenie na Modlitwę Różańcową

2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte będą odprawiane według stałego porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 19.30. Dodatkowo o godzinie 16.00 na cmentarzu przy ul. Smutnej zostanie domówiona Modlitwa Różańcowa za zmarłych.

czytaj więcej »
2014-10-29

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dziękczynieniem Bogu za niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem.

czytaj więcej »
2014-10-29

Odpusty w Kościele

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

czytaj więcej »
2014-10-26

Rocznica poświęcenia świątyni parafialnej - okazja do wspomnień

Minęły przeszło 33 lata od chwili erygowania parafii pw. św. Stanisława BM. W okresie trzech dekad, w tej odludnej niegdyś części miasta stanowiącej wcześniej odrębną miejscowość, powstało i wciąż rozbudowuje się osiedle Bukowe – Klęskowo. Powstające na jego obrzeżach nowe, kolejne osiedla dodatkowo sprawiły, iż ta część prawobrzeżnej dzielnicy Szczecina stała się jedną z jej większych składowych. Rozbudowie uległa również parafialna świątynia. Dziś niewielki kamienny kościółek z późnego średniowiecza połączony z nowo wybudowaną świątynią stanowi swoisty zespół sakralny, będący centrum życia religijnego osiedla. A jak to było od początku…

czytaj więcej »
2014-10-25
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone