Transmisja na żywo

Ogłoszenia

Msze św. w tygodniu sprawowane są codziennie o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź święta w dni powszednie przed Mszą świętą, a w niedziele podczas każdej Eucharystii. Poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej do godz. 19.30

W naszej Parafii gościmy misjonarza z Madagaskaru, ks. Kazimierza Bukowca…

 

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2023-06-03 11:42 Odsłon: 401

Przewodnik po Biblii – część CCC

Ewangelia według św. Łukasza (c. d.)

 

2, 1-20 Narodzenie Jezusa

Betlejem – 10 km na południe od Jerozolimy i 110 km na południe od Nazaretu – miało długą historię. Było to rodzinne miasto Rut i Booza, tam urodził się król Dawid. Dla Jezusa nie było jednak miejsca, tylko stajnia i żłób dzielony razem ze zwierzętami. Ponadto o narodzeniu się Króla chwały dowiedziało się tylko kilku skromnych pasterzy. „Stał się ubogi” – słowa Pawła nie były przenośnią.

w. 2: Wiemy, że Kwiryniusz rządził w Syro-Cylicji w latach 6-9 po Chr, ale spis, o którym mówi Łukasz, był przeprowadzony przynajmniej 10 lat wcześniej. Spis powszechny ogłosił Cesarz August w 8 r.p.n.e. Być może Kwiryniusz był już przedtem gubernatorem tego regionu albo zamiast Kwiryniusza powinno być Saturnius. Łukasz mógł wspomnieć spis Kwiryniusza, bo był bardziej znany.

w. 7: „Gospoda” mogła być równie dobrze pokojem gościnnym w jakimś domu. Zwierzęta mogły być trzymane w grocie przed domem.

w. 14: „A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Pokój Boży nie przychodzi do ludzi dlatego, że nań zasługują.

2, 21-40 Ofiarowanie w świątyni; Symeon i Anna

Zob. Kpł 12. 40 dni po narodzeniu rodzice przedstawiają Go kapłanowi w świątyni. Są ubodzy i nie stać ich na ofiarowanie baranka. Wszystko przebiega zwyczajnie, aż do chwili, gdy Symeon i Anna, zobaczywszy dziecko, poznają w Nim Mesjasza.

w. 39: Mt 2 opisuje inne wydarzenia, które rozegrały się przed osiedleniem się rodziny w Nazarecie.

2, 41-52 Jezus zdumiewa nauczycieli w świątyni

W 12 roku życia chłopiec żydowski przygotowywał się do dorosłego życia we wspólnocie religijnej. Ta wizyta w Jerozolimie ma zatem dla Jezusa szczególne znaczenie. Pielgrzymi zdążali do świętego miasta na święto Paschy, łącząc się w większe grupy. Rodzice Jezusa nie mieli powodu podejrzewać, że ich syn zgubił się w drodze. Dopiero po zapadnięciu zmroku zaczęli Go szukać i nazajutrz wrócili do Jerozolimy, gdzie następnego dnia znaleźli Go w świątyni. Tutaj Jezus po raz pierwszy daje do zrozumienia, że łączy Go z Bogiem szczególny związek. Na okres blisko 20 lat życia Jezusa zapada zasłona zupełnego milczenia.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: 2023-06-03 11:42
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone