Ogłoszenia

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
27.XII.2015r.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

RSS

Przewodnik po Biblii - część XLV

POTOP (Rdz 6-9)

Ocalenie i obietnica złożona Noemu przez Boga (Rdz 6-9,17)

Opowieści o potopie przetrwały do naszych czasów w językach z wielu stron świata. Relacje babilońskie (sumeryjskie, a zwłaszcza akadyjskie) wykazują duże podobieństwo z opowieścią biblijną. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli w obu przypadkach mamy do czynienia z upamiętnieniem rzeczywistego wydarzenia na tym samym obszarze. Nie ma jednak konieczności zakładać, że autor Księgi Rodzaju musiał czerpać swoje informacje ze źródeł babilońskich.

»
2015-01-31
918
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XLIV

Od Adama do Noego (Rdz 5)

Biblia często przedstawia drzewa genealogiczne (rodowody) podobne do tego w Rdz 5, żeby potwierdzić kontynuację potomków określonego rodu.

»
2015-01-23
406
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część LXIII

Pierwsza rodzina i pierwszy zabójca (Rdz 4)

Adam i Ewa po wypędzeniu z ogrodu mają dwóch synów: Kaina, rolnika, i Abla, pasterza. W wymaganym czasie obaj składają ofiary Bogu. Ofiara Abla zostaje przyjęta, Kaina zaś nie. Ofiara Abla była Bogu przyjemna, nie ze względu na to co Mu ofiarował, ale ze względu na jego wiarę (Hbr 11,4). Kain, ponury i zawistny, składał swoją ofiarę w zupełnie innym duchu. Nie potraktował poważnie tego, co powiedział mu Bóg (w.7).

»
2015-01-16
543
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XLI

DZIEŁO STWORZENIA (zob. Rdz 1-2.4)

Wielki dramat powstawania wszystkich rzeczy rozpoczyna się od Boga. Język jest tutaj prosty, ale żywy, i odzwierciedla cudowność i bogactwo stworzenia form życia z chaosu. Ale to nie tylko poezja.

»
2015-01-03
443
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XL

Księga Rodzaju

Księga Rodzaju jest epopeją, dramatem na wielką skalę. Sięga samych początków. Bóg stworzył świat, który był dobry.

»
2014-12-27
555
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXIX

Początkowe rozdziały Księgi Rodzaju wzbudzały niegdyś zakłopotanie u niektórych chrześcijan. Dawne kontrowersje między nauką a wiarą należą już coraz bardziej do przeszłości. Rozdziały te są obecnie zaliczane do pierwszych teologicznych sformułowań w Biblii.

»
2014-12-20
399
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXVIII

Cztery ważne tematy

1. Wybranie

Stary Testament został napisany dla ludu Izraela – który wywodzi swoje początki od Jakuba (Izraela) jako wspólnego przodka i który w Abrahamie widzi założyciela narodu izraelskiego.

»
2014-12-11
715
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXVII

PIĘCIOKSIĄG

Wprowadzenie

Pierwsze pięć ksiąg Biblii nosi nazwę „Pentateuchu” (Pięcioksięgu), od greckich słów które po polsku znaczą „pięć zwojów”. Jednak lepiej jest traktować Pięcioksiąg jako jedną księgę podzieloną na pięć części, niż jako pięć ksiąg zebranych w jeden tom. W ten sposób uwzględnia się nie tylko hebrajską nazwę księgi – Hebrajczycy nazywali ją „Tora” (Prawo) albo „Pięć piątych Prawa Mojżeszowego” – ale także jej wewnętrzną spójność.

»
2014-12-05
408
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXVI

Świątynia i synagoga

W okresie między końcem Starego Testamentu a początkiem Nowego Testamentu w formalnym życiu religijnym Żydów dokonał się wielki postęp. Regularne praktyki religijne odbywały się teraz w synagodze; zwyczaj ten zrodził się w czasach wygnania, gdyż nie było świątyni. Służbę Bożą w synagodze sprawowali tylko mężczyźni, kobiety i dzieci były od nich oddzielone galerią.

»
2014-11-29
414
1
0
»
Wszystkich rekordów: 195
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone