Ogłoszenia

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

RSS

Przewodnik po Biblii - część XXXVII

PIĘCIOKSIĄG

Wprowadzenie

Pierwsze pięć ksiąg Biblii nosi nazwę „Pentateuchu” (Pięcioksięgu), od greckich słów które po polsku znaczą „pięć zwojów”. Jednak lepiej jest traktować Pięcioksiąg jako jedną księgę podzieloną na pięć części, niż jako pięć ksiąg zebranych w jeden tom. W ten sposób uwzględnia się nie tylko hebrajską nazwę księgi – Hebrajczycy nazywali ją „Tora” (Prawo) albo „Pięć piątych Prawa Mojżeszowego” – ale także jej wewnętrzną spójność.

»
2014-12-05
397
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXVI

Świątynia i synagoga

W okresie między końcem Starego Testamentu a początkiem Nowego Testamentu w formalnym życiu religijnym Żydów dokonał się wielki postęp. Regularne praktyki religijne odbywały się teraz w synagodze; zwyczaj ten zrodził się w czasach wygnania, gdyż nie było świątyni. Służbę Bożą w synagodze sprawowali tylko mężczyźni, kobiety i dzieci były od nich oddzielone galerią.

»
2014-11-29
409
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXV

Wymiar sprawiedliwości

W Izraelu nie było podziału na prawo cywilne i religijne. Kapłani, lewici i starsi mieli ten sam cel i uczestniczyli w wymiarze sprawiedliwości. Brama miasta czy wioski była miejscem, gdzie wypowiadano swoje skargi i formalnie rozstrzygano spory. Najwyższym trybunałem w czasach Nowego Testamentu był Sanhedryn. Składał się on z 70 mężczyzn, którzy gromadzili się w świątyni. Władze rzymskie zezwalały na wydawanie przez nich wyroków zgodnych z Prawem żydowskim z wyjątkiem wyroków śmierci. Spory lokalne nadal rozstrzygali starsi w "bramie" miasta czy wioski.

»
2014-11-20
360
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXIV

Wychowanie

W czasach Starego Testamentu nie było "szkół" dla dzieci zwykłych ludzi. Umiejętności koniecznych w życiu codziennym uczyli rodzice, którzy wyjaśniali także Prawo i sens świąt religijnych.

»
2014-11-14
414
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXIII

Małżeństwo

O małżeństwie decydowali rodzice. W życiu społecznym kobiety i mężczyźni nie kontaktowali się ze sobą. Małżeństwo było obowiązkiem każdego. Ponieważ narzeczona była "siłą roboczą", trzeba było za nią zapłacić.

»
2014-11-08
390
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXII

Życie społeczne i obyczaje

W każdej rodzinie izraelskiej najważniejsze były trzy wydarzenia: narodziny dziecka, zawarcie małżeństwa i śmierć.

»
2014-11-01
370
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXXI

Pasterstwo

Od najdawniejszych czasów duże znaczenie miało też pasterstwo. Ponieważ pasterz musiał zarówno nakarmić trzodę, jak i chronić ją przed dzikimi zwierzętami, przenosił się z miejsca na miejsce, zwłaszcza w czasie upalnego lata. Każdej nocy zapędzał trzodę do otwartej zagrody, liczył zwierzęta i sam kładł się u wejścia, stając się w ten sposób "bramą owiec".

»
2014-10-25
396
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXX

Rybołówstwo

W Starym Testamencie jest niewiele wzmianek na temat rybołówstwa. Izraelici nie należeli bowiem do zdolnych żeglarzy, a łowienie ryb ograniczało się do kilku rzek i jezior, a zwłaszcza jeziora Galilejskiego.

»
2014-10-18
521
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXIX

PRACA

Izraelici byli społeczeństwem głównie rolniczym. Zajmowali się więc albo rolnictwem, albo rzemiosłem zaspokajającym potrzeby ludzi żyjących na wsi.

»
2014-10-10
428
1
0
»

Przewodnik po Biblii - część XXVIII

Pożywienie i ubranie

Rodzina chłopska utrzymywała się ze swojej pracy. Mężczyzna pracował w polu albo we wsi jako rzemieślnik, natomiast kobiety i dzieci dbały o utrzymanie porządku w domu, a przed nastaniem upału przynosiły z miejscowej studni wodę w bukłakach.

»
2014-10-04
472
1
0
»
Wszystkich rekordów: 187
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone