Ogłoszenia

Nabożeństwo majowe:
niedziela, godz. 17.00 (przy Krzyżu Jubileuszowym)
poniedziałek-sobota, godz. 18.30.
Informujemy o organizowanym wyjeździe przez szczecińską parafią katedralną na XX Spotkanie Młodych Lednica 2000 4 czerwca br. Koszt wyjazdu  90 zł. Zapisy oraz więcej informacji w zakrystii.

 

czytaj więcej »

Okres zwykły

RSS

Królować z Chrystusem

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy w Kościele uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ewangelia mówi o przyjściu w chwale Syna Człowieczego i sądzie ostatecznym, który się dokona nad całą ludzkością wszystkich czasów (Mt 25,31-46).

»
2014-11-20
506
1
0
»

Mam talent!

Dziś XXXIII Niedziela zwykła i przypowieść o talentach (Mt 25,14-30). Pan Jezus porównuje królestwo Boże do pewnego człowieka, bardzo bogatego, który powierzył swój majątek sługom i wyjechał. Obdarzył ich według swojego uznania spodziewając się zysku. Pięć, dwa, jeden talent. Tyle otrzymał każdy z nich.

»
2014-11-14
482
1
0
»

Gotowość na przyjście Pana

Tak, jak rok liturgiczny w Kościele dobiega pomału końca, tak i Ewangelia Mateuszowa, której fragment czytamy w 32. Niedzielę zwykłą, przybliża nam, wierzącym, prawdę ostateczną.

»
2014-11-08
549
1
0
»

Przez śmierć do życia

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, to bardzo ważny dzień w naszej polskiej, katolickiej tradycji.

»
2014-11-01
558
1
0
»

Jestem świątynią Boga!

W ostatnią niedzielę października obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Czytamy fragment Ewangelii wg św. Mateusza (16,13-19), gdzie jest mowa o wyznaniu wiary Piotra i jego prymacie. W świetle dzisiejszej uroczystości trzeba skierować uwagę na Szymona Piotra, na którym Pan zbuduje Kościół. Szymon, syn Jony, otrzymuje nowe imię. Jezus mówi do niego: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą".

»
2014-10-25
487
1
0
»

Ja, Pan Bóg i państwo

Człowiek zniewolony grzechem nie ustaje w wysiłkach, żeby zakpić z Boga. Ciągle podejmuje wysiłki, żeby nad Nim zatriumfować. Walka trwa.

»
2014-10-18
419
1
0
»

"Przyjdźcie na ucztę!" (Mt 22, 4)

W XXVIII Niedzielę zwykłą, czytamy fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w której Jezus opowiada swoim słuchaczom przypowieść o uczcie, jaką król wyprawił swojemu synowi (22,1-14).

»
2014-10-10
560
1
0
»

Jakie życie, taki plon

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 21,33-43) zawarte jest opowiadanie o winnicy, którą gospodarz oddał w dzierżawę rolnikom. Ci okazali się niewdzięcznikami i zabójcami.

»
2014-10-04
465
1
0
»

Spełnić wolę Ojca

Ewangelia z XXVI Niedzieli zwykłej (Mt 21, 28-32), kontynuuje temat pracy w winnicy, z tą różnicą, że dziś gospodarz nie najmuje bezczynnie stojących na rynku, ale swoją prośbę o podjęcie pracy w winnicy kieruje do swoich dwóch synów. Pierwszy mówi ojcu "tak", ale nie idzie, lekceważąc go. Drugi natomiast mówi "nie chcę", ale potem, opamiętawszy się, idzie i pracuje.

»
2014-09-26
496
1
0
»

Denar zbawienia

Pośród wielu przypowieści Nowego Testamentu, w XXV Niedzielę zwykłą, czytamy przypowieść z Ewangelii wg św. Mateusza (20, 1-16), która traktuje o robotnikach najętych do pracy w winnicy.

»
2014-09-22
551
1
0
»
Wszystkich rekordów: 154
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone